Barnmorskor vill ha kontinuitet för gravida

Personcentrerad vård Över hälften av barnmorskorna är positiva till att kunna följa samma kvinna under graviditet, förlossning och första tiden med barnet. Det visar en ny studie från Uppsala universitet som över 2 000 barnmorskor svarat på.

Barnmorskor vill ha kontinuitet för gravida
Intresset var störst bland barnmorskor som var yngre än 45 år och bland de som hade en yrkeserfarenhet kortare än 10 år. Foto: Adobe Stock

Att samma barnmorska, eller en liten grupp av barnmorskor, följer den gravida kvinnan under graviditet, födsel och första tiden med det nyfödda barnet kallas barnmorskekontinuitet.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Metoden är starkt rekommenderat av bland annat WHO, Världshälsoorganisationen. Men trots att uppskattningsvis hälften av gravida kvinnor efterfrågat barnmorskekontinuitet är modellen ovanlig i Sverige.

Finns i vissa regioner

Ett fåtal regioner har introducerat modellen via projektsatsningar. Karolinska sjukhuset i Huddinge är ett sjukhus där modellen är tillgänglig för gravida.

I studien har forskare studerat svenska barnmorskors intresse av att arbeta i kontinuitetsmodeller och vilka faktorer som är avgörande för deras villighet och beredskap att arbeta i dessa modeller.

– Innan det kan introduceras och spridas i stor skala i Sverige är det viktigt att undersöka barnmorskornas inställning och intresse av att arbeta i kontinuitetsmodeller, säger Hanna Fahlbeck, legitimerad barnmorska och doktorand vid Uppsala universitet och en av studiens medförfattare.

Mer än hälften vill jobba så

Resultaten visar att mer än hälften av barnmorskorna är intresserade och beredda att börja arbeta i en kontinuitetsmodell.

Av totalt 2 084 barnmorskor som besvarade frågorna visade 56,1 procent intresse för att arbeta i på det sättet.

Intresset var störst bland barnmorskor som var yngre än 45 år och bland de som hade en yrkeserfarenhet kortare än 10 år.

Andra faktorer som påverkar

Barnmorskor som roterade mellan olika avdelningar eller arbetsuppgifter visade ett större intresse för kontinuitetsmodeller.

Att arbeta dagtid, tvåskift eller timtid var också faktorer som hade samband med intresse för arbete i ett sådant arbetssätt.

– Att utveckla strategier för att bygga upp kontinuitetsmodeller som passar för gravida och barnmorskor i olika delar av Sverige är viktigt för att erbjuda evidensbaserad vård. Där hoppas vi att våra resultat kan hjälpa till, säger Hanna Fahlbeck.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan