Hon låter äldre bidra till forskningen

Jämlik vård Hur kan man bli bättre på att förebygga att äldre får en försämrad hälsa? Det ska Sarah Wallcook från Stiftelsen Äldrecentrum ta reda på. Och forskningen gör hon tillsammans med de äldre själva.

Hon låter äldre bidra till forskningen
Äldre människor hamnar ofta utanför forskningen konstaterar Sarah Wallcook. Foto: Stiftelsen Äldrecentrum

Forskning visar att initiativ och kunskap som skapas tillsammans med de som berörs blir mer relevanta och engagerande för målgruppen. Att äldre ofta blir exkluderade från forskningen är därför ett problem.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Äldre människor hamnar dock ofta utanför, särskilt om de också har funktionsnedsättningar, omsorgsansvar eller har utsatts för diskriminering, säger Sarah Wallcook, utredare vid Stiftelsen Äldrecentrum.

Kunskap blir inte relevant

Förutom att det inte är rättvist att äldre blir exkluderade innebär det dessutom att olika initiativ kanske inte tilltalar dem det berör. Risken är även stor att kunskapen inte blir relevant för de äldre som har exkluderats.

I höst startar Sarah Wallcook därför en social och lärande grupp för äldre i samarbete med äldreomsorgen på Södermalms stadsdelsförvaltning.

Gruppens fokus ligger på personer som är 75 år eller äldre och som vill påverka frågor som berör dem i deras vardag. Under träffarna ska de samtala och genomföra aktiviteter för att utforska olika ämnen som de tycker är viktiga för att förebygga försämrad hälsa.

Anhöriga välkomna att vara med

Projektet är anpassat även till de som har fysiska, minnes- eller kognitiva svårigheter och anhöriga är välkomna att följa med.

Sarah Wallcook är arbetsterapeut och musiker. Hon har tidigare samskapat forskning med personer med demens i Storbritannien, som hon ursprungligen kommer ifrån. Hon använder ett konstbaserat arbetssätt för att väcka nyfikenhet och ge en kreativ gruppkänsla.

– Från mitt håll som forskare tycker jag att det är roligt att skapa ny kunskap, särskilt när den skapas socialt och tillsammans med andra, säger hon.

Del i ett större projekt

Projektet är en del av ett större forskningsprojekt, Samsas – Samskapad samverkan för att förebygga försämrad hälsa hos äldre – ett samhällsbaserat aktionsforskningsprojekt. Stiftelsen Äldrecentrum leder projektet.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan