Qvalify är redo för certifiering enligt Äldrestandarden

Certifiering Som första certifieringsorgan har Qvalify nu ackrediterats av Swedac att utföra certifiering enligt Äldrestandarden. “Vi hoppas nu att fler vård- och omsorgsgivare får upp ögonen för äldrestandarden” säger Peter Landin på Qvalify.

Qvalify är redo för certifiering enligt Äldrestandarden
Syftet med SS 872500:2015 är att öka äldre personers livskvalitet och känsla av trygghet. Foto: Adobe Stock

Qvalify har utfört oberoende granskning samt verifierat enligt standarden sedan 2018. Men nu är de alltså först med att erbjuda ackrediterad certifiering enligt den så kallade Äldrestandarden SS 872500:2015.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Den främsta skillnaden är att våra revisorer och vårt arbetssätt nu har granskats och godkänts av det statliga kontrollorganet Swedac. De har säkerställt att vårt arbete vid revision och uppföljningar uppfyller alla de krav som förväntas av ett ackrediterat certifieringsorgan, vilket innebär en ökad trygghet för våra uppdragsgivare, säger Peter Landin, vice vd på Qvalify.

Stöd i kvalitetsarbetet

Syftet med standarden är att öka äldre personers livskvalitet och känsla av trygghet. Tanken är att den ska underlätta äldres inflytande över innehållet och utformningen av de vård- och omsorgstjänster de har behov av.

I praktiken fungerar Äldrestandarden som ett handfast stöd för vårdgivare i arbetet med kvalitetssäkring, uppföljning, utvärdering och utveckling av tjänster inom äldreomsorgen, inklusive äldreboenden. Standarden fungerar även som underlag vid upphandling, utbildning, tillsyn och vid certifiering.

Hoppas att fler certifierar sig

– Att vi nu är först att bli ackrediterade för SS872500 visar att Qvalify fortsatt ligger i framkant, och vi är naturligtvis stolta och glada. Men framför allt hoppas vi att fler vård- och omsorgsgivare får upp ögonen för äldrestandarden och så småningom certifierar sin verksamhet, så att fler människor känner sig trygga och upplever högre livskvalitet på ålderns höst, säger Peter Landin.

Om äldrestandarden

SS 872500:2015, Kvalitet i omsorg, service, omvårdnad och rehabilitering för äldre med omfattande behov i ordinärt och särskilt boende. Det är det långa namnet på Äldrestandarden. Standarden fungerar som ett stöd i arbetet med kvalitetssäkring, uppföljning, utvärdering och utveckling av äldreomsorgstjänster. Den är även ett bra underlag vid upphandling, utbildning eller tillsyn.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan