Topp fem för att barnmorskor ska stanna i yrket

Bemanning Fem faktorer är avgörande för hur bra barnmorskor trivs på jobbet. Det visar en studie vid Göteborgs universitet.

Topp fem för att barnmorskor ska stanna i yrket
– Att veta vad som främjar barnmorskors arbetstillfredsställelse är avgörande för att behålla dem i professionen, säger Malin Hansson, författare till studien.

Samtliga regioner i Sverige rapporterar i dag barnmorskebrist. Det leder till stora utmaningar för hälso- och sjukvården.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Att veta vad som främjar barnmorskors arbetstillfredsställelse är en avgörande faktor för att kunna behålla barnmorskor i professionen och för att locka nya till barnmorskans alla kompetensområden, säger Malin Hansson vid Institutionen för vårdvetenskap och hälsa på Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

Hon är försteförfattare till den aktuella studien om barnmorskornas arbetssituation.

Sämre arbetsmiljö än andra

Som Kvalitetsvård tidigare rapporterat visade hennes avhandling som presenterades i höstas att barnmorskor rapporterar avsevärt sämre arbetsmiljö än folk på svensk arbetsmarknad som helhet.

Den nu aktuella studien pekar ut fem faktorer som har absolut störst påverkan på arbetstillfredsställelsen.

De fem faktorerna är:

  1. Utvecklingsmöjligheter. Att ha utvecklingsmöjligheter i professionen och att kunna arbeta utifrån sin kompetens är positivt för arbetstillfredsställelsen.
  2. Kvalitet i arbetet. Att arbetet håller tillfredställande och hög kvalitet är också viktigt för att man ska trivas på jobbet.
  3. Erkännande. Barnmorskeprofessionens behöver känna att deras kompetens kommer till nytta och att de kan utföra sitt arbete självständigt.
  4. Rollkonflikt. En tung och negativ faktor som låg signifikant högre hos barnmorskor än övriga på arbetsmarknaden är rollkonflikter med olika förväntningar från olika personer.
  5. Utbrändhet är också avgörande för arbetstillfredsställelsen. Barnmorskor rapporterade dessutom högre grad av fysisk och psykisk utmattning än referenspopulationen.

Rätt vård på rätt nivå

Enligt Malin Hansson ger studien stöd för att man behöver stärka barnmorskornas professionella roll. Dessutom behöver barnmorskans autonoma kompetensområde förtydligas inom organisationer där de verkar.

Det skulle göra det möjligt för barnmorskor att arbeta kvinnocentrerat, evidensbaserat och utifrån barnmorskans kompetensområde.

– Det behövs en mer differentierad vård och fler vårdnivåer som öppnar för allt från hemförlossningar, via barnmorskeledda enheter till högmedikaliserad sjukhusvård, som utgår från den individuella födandes behov och önskemål. Vi behöver rätt vård på rätt nivå och vid rätt tidpunkt för att få en balans där vi inte utgår från en högmedikaliserad vård för alla, det är varken kostnadseffektivt eller evidensbaserat, avslutar Malin Hansson.

Om studien

Studien är publicerad i tidskriften BMC Health Services Research. Resultaten bygger på en nationell undersökning där 2 060 barnmorskor fått frågor om sin arbetsmiljö, och bland annat fått skatta variabler kopplade till just arbetstillfredsställelse.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan