Kostnaderna för inhyrd personal ökar igen

Bemanning Under 2021 ökade kostnaderna för inhyrd personal i vården i förhållande till de totala personalkostnaderna. Ökningen har ett tydligt samband med effekter av pandemin.

Kostnaderna för inhyrd personal ökar igen
Totalt ökade kostnaderna för inhyrd personal med 12 procent. Foto: Adobe Stock

Det visar Bemanningstrenden, en sammanställning över kostnader för inhyrd personal inom hälso- och sjukvården som Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, presenterar halvårsvis.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Resultaten för helåret 2021 visar att kostnaden för inhyrd personal inom regionernas hälso- och sjukvård utgjorde 3,9 procent av de totala personalkostnaderna under 2021. Det är en ökning med 0,3 procentenheter jämfört med 2020.

Totalt ökade kostnaderna för inhyrd personal med 12 procent, från 5,6 miljarder till totalt 6,3 miljarder kronor. Kostnaderna för egenanställd personal ökade med 4,3 procent till totalt närmare 162 miljarder.

– Ett minskat beroende av inhyrd personal är viktigt för patienternas kontinuitet och för medarbetarnas arbetsmiljö. Under 2021 har hälso- och sjukvården varit tungt belastad samtidigt som sjukfrånvaron varit stor. Utöver nyanställningar har inhyrd personal varit ett av flera nödvändiga verktyg för att hantera det ansträngda läget, säger Fredrik Lennartsson, chef för avdelningen för vård och omsorg på SKR i en kommentar till rapporten.

Pandemins effekter på många sätt blivit tydligare under 2021. Året innan minskade andelen hyrpersonal för första gången på flera år. Initialt innebar pandemin bland annat att färre sökte vård och regionerna hade ökade möjligheter att låna in eller tillfälligt anställa personal. 2021 har trycket på covid-vården varit fortsatt stort, parallellt med hanteringen av planerad vård och vård som skjutits upp.

Ökat antal sjukskrivningar har skapat stor personalbrist. Vaccinationerna inleddes, vilket inneburit att många regioner behövt täcka upp med inhyrda sjuksköterskor.

Kostnaden för inhyrd vårdpersonal ökar, men inte överallt:

  • Kostnad för inhyrd personal i förhållande till egen personal var 3,9 procent 2021, en ökning med 0,3 procentenheter jämfört med 2020.
  • Totalt ökade kostnaderna för inhyrd personal med 12 procent. Kostnaderna för egenanställd personal ökade med 4,3 procent.
  • Kostnaden för inhyrda läkare ökade totalt med 8,4 procent medan de för sjuksköterskor ökade med 24 procent.
  • 6 regioner minskade dock hyrkostnadernas andel. Det var Blekinge, Dalarna, Gotland, Skåne, Värmland samt Västernorrland.
  • 2 regioner har minskat sina kostnader för inhyrd personal under 2021. Det är Skåne och Blekinge.
  • Inom primärvården ökade kostnaderna för inhyrd personal med 5,7 procent. I somatiken ökade kostnaderna med närmare 19 procent och i psykiatrin ökade kostnaderna med 4,7 procent.
Hämtar fler artiklar
Till startsidan