Primärvården saknar tusentals läkare

Kompetensförsörjning Det saknas tusentals specialister i allmänmedicin. Och den stora utmaningen för primärvården är arbetsmiljön. Verksamheterna präglas av trötthet hos personalen, minskad arbetsglädje, samvetsstress och en känsla av att inte räcka till.

Primärvården saknar tusentals läkare
16 av 21 regioner saknar idag kompetensförsörjningsplaner för primärvården. Foto: Adobe Stock

Det visar en ny rapport från Socialstyrelsen och Nationella vårdkompetensrådet.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

I en delredovisning av ett regeringsuppdrag har Socialstyrelsen och Nationella vårdkompetensrådet tagit fram en nulägesbild av villkor och förutsättningar för kompetensförsörjningen i primärvården.

Saknar tusentals läkare

Rapporten visar på flera utmaningar. Bland annat måste antalet specialistläkare i allmänmedicin öka kraftigt.

– I vår rapport finns ett räkneexempel som visar att det i dagsläget saknas tusentals specialistläkare i allmänmedicin i primärvården. Så vi har en lång väg att gå, säger Ann-Marie Wennberg Larkö, ordförande för Nationella vårdkompetensrådet och sjukhusdirektör för Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Pressad arbetsmiljö

Men så mycket som 16 av 21 regioner saknar idag kompetensförsörjningsplaner för primärvården. En förutsättning för att kunna säkerställa kompetensförsörjningen är förbättrad arbetsmiljö.

– Professionen beskriver begränsade möjligheter att påverka sin situation, samtidigt som det råder höga krav på att utföra arbetet väl. Det leder till friktion mellan olika verksamheter, trötthet hos personalen, minskad arbetsglädje, samvetsstress, en känsla av att inte räcka till och en oro över kapaciteten att axla den pågående omställningen till en god och nära vård, säger Ann-Marie Wennberg Larkö.

Skapar problem med praktikplatser

Enligt rapporten kan bristande arbetsmiljö och svårigheter att erbjuda verksamhetsförlagd utbildning (VFU) även ge fler konsekvenser. Det kan leda till att det blir svårt att anta fler studenter till befintliga utbildningar. Men även att starta upp nya hälso- och sjukvårdsutbildningar.

Eftersom en allt större del av vården sker inom primärvården är det också viktigt att fler studenter får göra sin VFU där.

Några viktiga nycklar

I rapporten pekar de ut några viktiga nycklar för en bättre arbetsmiljö.

– Framgångsfaktorer för att behålla och rekrytera personal är till exempel att medarbetarnas uppdrag är väl avgränsat, att samverkan med kollegor är god, att det finns goda möjligheter för forskning, utbildning och fortbildning, samt att senior kompetens tillvaratas och att personalteamet blir involverat i planeringen av kärnverksamheten, säger Ann-Marie Wennberg Larkö.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan