Allt fler arbetar heltid

Bemanning Andelen anställda som arbetar heltid fortsätter att öka i kommuner och regioner. Störst är ökningen inom vård och omsorg.

Allt fler arbetar heltid
Allt fler vårdbiträden anställs på heltid. Foto: Adobe Stock

Enligt personalstatistiken för 2021 är det för första gången en högre andel anställda som arbetar heltid i kommuner än det är som arbetar heltid i regionerna.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Det visar rapporten Personalen i välfärden från Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.

Andelen heltidare fortsätter att öka

– Att andelen heltidsarbetande fortsätter öka är mycket glädjande och ett tydligt resultat av SKR:s och Kommunals partsgemensamma projekt Heltidsresan, säger Bodil Umegård, sektionschef data och analys på SKR.

Statistiken visar att både andelen som har en heltidsanställning och de som faktiskt även arbetar heltid ökar.

72 procent av de anställda arbetade heltid i kommunerna förra året. Motsvarande siffra i regionerna är 71 procent. Detta kan jämföras med siffrorna från 2005. Då var det 58 procent i kommunerna och 60 procent i regionerna som arbetade heltid.

9 av 10 har heltid i regioner

Däremot är det fortfarande en högre andel heltidsanställningar inom regionerna. 90 procent har en heltidsanställning. I kommuner är andelen 84 procent.

Den största ökningen ser man bland anställda inom vård och omsorg i kommuner. Där har andelen timavlönade vårdbiträden minskat med 4 procentenheter jämfört med 2020. Samtidigt har andelen tillsvidareanställda vårdbiträden med månadslön ökat från 40 procent till 43 procent under samma period.

En bidragande orsak kan vara den statliga satsningen Äldreomsorgslyftet.

– Att fler vårdbiträden är tillsvidareanställda jämfört med föregående år är positivt. Under 2021 sökte 285 av 290 kommuner medel för att kunna utbilda bland annat undersköterskor och vårdbiträden med hjälp av äldreomsorgslyftet, så förhoppningen är att utvecklingen håller i sig under de närmaste åren, säger Bodil Umegård.

Äldre fortsätter jobba

Jämfört med föregående år har antalet anställda ökat något i både kommuner och regioner. Fler yngre medarbetare har anställts. Samtidigt har antalet anställda som är 65 år och äldre fördubblats under det senaste decenniet.

Utvecklingen av sjukfrånvaron i kommuner och regioner följer samma mönster som arbetsmarknaden i övrigt. Sjuktalen ligger på en relativt låg nivå, men kvinnors sjukfrånvaro är betydligt högre än mäns i alla sektorer.

Fler fakta från rapporten

Personalen i välfärden publiceras i april varje år och baseras till största delen på SKRs personal- och lönestatistik som samlas in i november.

  • Kommuner och regioner har nästan 1,2 miljoner anställda.
  • Nästan fyra av fem anställda är kvinnor.
  • Undersköterskor och lärare är de största personalgrupperna i kommuner.
  • Undersköterskor och sjuksköterskor är de största personalgrupperna i regioner.
Hämtar fler artiklar
Till startsidan