Ökad brist inom flera legitimationsyrken

Bemanning Det saknas barnmorskor, läkare med specialistkompetens, röntgensjuksköterskor och specialistsjuksköterskor inom alla regioner i Sverige. Ändå har Sverige god tillgång på sjuksköterskor i ett internationellt perspektiv.

Ökad brist inom flera legitimationsyrken
Inom alla regioner är det brist på barnmorskor, röntgensköterskor och specialistsjuksköterskor. Foto: Adobe Stock

Det visar Socialstyrelsens årliga rapport om tillgång och efterfrågan på legitimerad personal i hälso- och sjukvården.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

I rapporten har Socialstyrelsen kartlagt 22 legitimationsyrken och läkarspecialiteter. Region Dalarna var den enda regionen som rapporterade att de hade samtliga 22 legitimationsyrkena samt läkare med specialistkompetens och specialistsjuksköterskor anställda inom sina verksamheter.

Brist i över hälften av regionerna

Över hälften av regionerna, 14 av 21, uppgav däremot att de hade brist inom hälften eller fler av de här yrkena.

Samtliga regioner redovisade brist på barnmorska, specialistsjuksköterska, läkare med specialistkompetens och röntgensjuksköterska.

Andra yrken som merparten av regionerna hade för få av var biomedicinska analytiker, psykologer, sjuksköterskor och tandläkare och tandhygienist.

När det gäller kommunerna uppger de att de har en brist på sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Även den privata sektorn uppger att de saknar både läkare med specialistkompetens och specialistsjuksköterskor.

Få utbildade och hög konkurrens

De främsta orsakerna till personalbristen uppgavs vara för få utbildade, hög konkurrens från andra arbetsgivare och pensionsavgångar.

Socialstyrelsen poängterar dock att Sverige har en relativt god tillgång på sjuksköterskor och läkare i ett internationellt perspektiv. Bland OECD-länderna var det genomsnittliga antalet sjuksköterskor 8,8 per 1 000 invånare under 2019. Motsvarande antal i Sverige var 10,9.

– Det är dock viktigt att poängtera att eftersom hälso- och sjukvård är organiserad på olika sätt är det svårt att göra internationella jämförelser. Komplexiteten ökar ytterligare på grund av att hälso- och sjukvården i Sverige är decentraliserad och uppvisar stora regionala skillnader i bemanning och kompetens, säger Åsa Olsson, utredare på Socialstyrelsen.

Säkerställa kompetensförsörjningen

Rapporten bygger på en arbetsmarknadsenkät som Socialstyrelsen skickat ut till regionerna, vissa privata vårdgivare och fack- och yrkesorganisationer och i år även till landets kommuner. Syftet är att skapa en helhetsbild av tillgång och efterfrågan inom hälso- och sjukvården.

– Det är viktigt att vi har en långsiktig och hållbar kompetensförsörjning för att säkerställa en jämlik och patientsäker vård, säger Åsa Olsson.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan