11 miljarder ska stärka vården

Bemanning Regeringen satsar 11 miljarder kronor för att stärka upp fyra områden inom vården. Pengarna ska bland annat gå till att korta väntetiderna, säkra behovet av personal och öka antalet vårdplatser.

11 miljarder ska stärka vården
Under en digital pressträff presenterade socialminister Lena Hallengren regeringens nya överenskommelser med SKR.

Hög arbetsbelastning och en pressad arbetssituation har gjort att många sjuksköterskor har valt att lämna sina arbetsplatser under pandemin. En redan knapphändigt bemannad verksamhet har därmed förlorat ytterligare personal.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Samtidigt har vårdköerna vuxit de senaste två åren, eftersom pandemin gjort att man varit tvungen att ställa in planerade operationer.

11 miljarder ska stärka vården

Under en pressträff idag presenterade regeringen nya överenskommelser med SKR som ska stärka den svenska vården.

Totalt handlar det om 11 miljarder kronor som bland annat ska användas för att korta vårdköerna samt öka antalet vårdplatser och antalet utbildningsplatser för personer som utbildar sig till vårdyrken.

– Det är helt avgörande att det utbildas fler för framtidens behov i vården. Vi måste göra mer för att möta det behov som finns med framtida bemanning, säger Marie Morell, ordförande i SKR:s sjukvårdsdelegation.

Fler praktikplatser

Av de pengar som nu ska gå till att stärka vården går bland annat 250 miljoner kronor till fler praktikplatser för blivande sjuksköterskor, 500 miljoner till att möjliggöra specialistutbildning för sjuksköterskor och 100 miljoner till utvecklings- och karriärmöjligheter för sjuksköterskor.

2,1 miljarder kronor går också till att främja arbetsmiljön och minska behovet av inhyrd personal.

Tre miljarder går till att öka tillgängligheten i vården. Det handlar bland annat om att korta väntetiderna jämfört med förra året och det finns en särskild pott för dem som väntat längst.

Fyra fokusområden för satsningarna:

  1. God och nära vård (6,4 miljarder).
  2. Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården (3 miljarder).
  3. Sammanhållen, jämlik och säker vård (384 miljoner).
  4. Personcentrerad, tillgänglig och jämlik sjukvård för graviditet, förlossning och eftervård (1,4 miljarder).
Hämtar fler artiklar
Till startsidan