Så gör Skåne för att lösa bristen på allmänläkare

Bemanning I Region Skåne är 92 nya allmänläkare på väg ut till primärvården. Så här jobbar de för att få fler läkare till primärvården.

Så gör Skåne för att lösa bristen på allmänläkare
Satsningen som började genomföras för ett antal år sedan börjar nu ge resultat.

Region Skåne har under flera år satsat på att få fram fler utbildningsplatser för läkare som vill specialisera sig inom allmänmedicin. Satsningen har gett resultat. På knappt tio år har antalet utbildningsplatser för blivande specialister i allmänmedicin mer än fördubblats.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– När vi fick den första stora ökningen av platser var många tveksamma till att vi skulle kunna fylla dem. Men vi har inte märkt några svårigheter, säger Eva Pulverer Marat, enhetschef för primärvårdens utbildningsenhet, med över 30 års erfarenhet av arbete inom primärvården.

Säkerställer en bra utbildning

För att lyckas med satsningen har Eva Pulverer Marat och hennes kollegor arbetat på flera fronter. De är exempelvis noga med att säkerställa att den vårdcentral som tar emot en blivande allmänläkare kan erbjuda en bra utbildning.

– Vi försöker se till att det är en vårdcentral som passar, att det är en bra utbildningssituation. Tidigare var det lite slumpartat vem som fick ST-läkarna. Vi har vunnit på det i längden – man vet att man får en bra utbildningsplats, säger Eva Pulverer Marat.

Börja med att prova på

För att få en känsla för hur det är att jobba inom primärvården ser man gärna att den som planerar att söka en ST-tjänst inom allmänmedicin börjar med att vikariera i sex månader inom primärvården.

Dessutom jobbar studierektorerna hårt med rekrytering riktat mot specialistläkare som vill byta inriktning och börja i primärvården.

Flera flaskhalsar återstår

Men bristen på specialister i allmänmedicin är fortfarande stor. En falskhals är bristen på ST-platser inom gynekologi och psykiatri, vilket gör att det kan ta tid för ST-läkarna att genomföra dessa moment.

Ett annat bekymmer är att många specialister arbetar deltid, lämnar primärvården för jobb i andra verksamheter eller går i pension – samtidigt som Skånes befolkning växer.

Ser ljust på framtiden

Trots detta ser Eva Pulverer Marat ljust på framtiden. Närmare hundra nya allmänläkare är på väg ut i jobb i år och planen är att antalet ST-platser ska fortsätta öka. Redan i år tillkommer 20 nya platser.

– Den satsningen som började genomföras för ett antal år sedan börjar nu märkas. I år beräknas 92 stycken allmänläkare bli klara i Region Skåne. Det är ett jättefint tillskott, säger hon.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan