-->

Dålig arbetsmiljö påverkar studenterna

Utbildning Andelen studenter som är nöjda med sin praktikplats sjunker. En av fyra överväger till och med att att byta yrke efter sin praktik. Det visar en undersökning från Vårdförbundet Student.

Dålig arbetsmiljö påverkar studenterna
Studenterna är generellt sett nöjda med sina VFU-placeringar, men tidigare års uppåtgående trend är bruten. Foto: Adobe Stock

För sjunde året i rad genomför Vårdförbundet Student en enkätstudie av studenternas verksamhetsförlagda utbildning,VFU.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Studenterna är generellt sett nöjda med sina VFU-placeringar, men tidigare års uppåtgående trend är bruten. För första gången på flera år sjunker betyget.

Uppåtgående trend bruten

50,2 procent av studenterna ger sin VFU betyget 5 eller 6, där 6 är högsta betyg. Det är en minskning med drygt 4 procentenheter jämfört med 2021.

– Vårdförbundet Student oroas av att den tidigare uppåtgående trenden nu är bruten, det går åt helt fel håll när en lägre andel av studenterna är nöjda med sin VFU, säger Anja Basic, ordförande i Vårdförbundet Student.

Dålig arbetsmiljö påverkar

Arbetsmiljön och bemanningen verkar vara det som påverkar studenterna mest. Bristen på personal med rätt kompetens påverkar även tillgången till handledare. 41 procent uppger att de handletts av annan vårdpersonal än sitt studerade yrke under sin praktik. 40 procent har haft fem eller fler olika handledare under samma praktikperiod.

Hela 81 procent av studenterna upplever att de någon gång blivit utnyttjade som extra personal. Det är därmed en ökning från 46 procent 2021.

Fler märker också av stressen och den dåliga arbetsmiljön hos den personal som ska handleda dem. Den tuffa arbetsmiljön gör att studenterna funderar över sitt yrkesval. 22 procent har övervägt att byta yrke efter sin VFU.

Vill ha bättre förberedelse

I de fria kommentarerna skriver studenterna att de önskar en bättre förberedelse inför sin VFU, i form av simulering eller andra praktiska övningar.

Väl ute i verksamheten tycker studenterna att den bästa metoden för inlärning är Peer Learning, där man tillsammans med en klasskamrat får möjligheten att utvecklas och ta del av varandras kunskap.

Enkäten har gått ut till studenter som läser sista terminen för sjuksköterska, röntgensjuksköterska och biomedicinsk analytiker. Av de 25 lärosätena får Jönköping University får återigen bäst betyg av studenterna, följt av Högskolan i Kristianstad och Röda Korsets Högskola.