Nya arbetssätt gör både patienter och personal till vinnare

Förbättringsarbete Ökad vårdkvalitet, kortare väntetider och mer jämlik vård. Det är några resultat av det förbättringsarbete som Vuxenpsykiatrin i Malmö/Trelleborg genomfört. Nu prisas de för sina insatser.

Nya arbetssätt gör både patienter och personal till vinnare
Ylva Narby, Hans Brauer och Anna Nyhlén vid vuxenpsykiatri Malmö/Trelleborg.

Region Skånes utmärkelse Diabasen går i år till Vuxenpsykiatrin i Malmö/Trelleborg för sitt arbete med neuropsykiatriska konsultteam.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Nya sätt att arbeta

Genom kompetensutveckling, nya arbetsmodeller och ett systematiskt förbättringsarbete har de förändrat sina arbetssätt så att de kan möta ett växande behov inom bedömning och behandling.

Förändringarna har dessutom lett till ökad vårdkvalitet, kortare väntetider och en mer jämlik vård.

Fakta

Juryns motivering

”Med stort patient- och närståendefokus, väl genomtänkta åtgärder, nya arbetssätt och satsningar på kompetens för att möjliggöra bästa bedömning av patientbehov tidigt i vårdflödet har ett gediget förbättringsarbete genomförts. Arbetet har lett till kortare väntetider och en mer jämlik vård, som gjort det möjligt att kunna möta ett dramatiskt växande behov inom bedömning och behandling. Neuropsykiatriska konsultteamets arbete är ett mycket gott exempel på hur förbättringar riktade mot patienten även ger positiv påverkan på arbetsmiljön.”

– Det känns fantastiskt! Vi är oerhört glada och stolta över att vårt långsiktiga förbättringsarbete uppmärksammas så här, säger Hans Brauer, verksamhetschef för vuxenpsykiatri i Malmö/Trelleborg

Lyfter goda exempel

Diabasen är en utmärkelse där Region Skåne vill lyfta fram goda exempel på systematiskt förbättringsarbete inom den offentligt drivna vården.

I motiveringen konstaterar de att Neuropsykiatriska konsultteamets arbete är ett mycket gott exempel på hur förbättringar riktade mot patienten även ger positiv påverkan på arbetsmiljön.

Bättre för både patient och personal

– Detta är ett fint exempel på hur vi kan skapa bättre upplevelser för både patienter och medarbetare, säger Pia Lundbom, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Skåne.

Utmärkelsen Diabasen Belönar systematiskt förbättringsarbete utifrån patientfokus, vård av hög medicinsk kvalitet och effektivt användande av tilldelade medel. Priset består av ett konsthantverk i diabas och en prissumma på 120 000 kronor.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan