Genombrott för genombrott.nu 2017

Genombrott för genombrott.nu 2017

Under 2017 kom SKL:s digitala verktyg för förbättringsarbete i vården, www.genombrott.nu, att få en stor grupp nya användare. Året innan hade det använts av 63 nya arbetsplatser, 2017 tillkom hela 227 nya användare.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

–Vi skapade verktyget för användning inom psykiatrin, och det var de arbetsplatserna som var med från början. Ifjol kom äldreomsorg, somatiken och vårdcentraler med, och då fick vi den här stora ökningen, säger Ola Winquist, ansvarig på SKL.

Verktyget är en webbsida; tar man fram den på mobilen ser den ut som en app. Idén är att enligt metoden för systematiskt förbättringsarbete PDSA snappa upp förbättringsförslag från såväl personal som patienter/brukare, och genomföra och följa upp förbättringarna.

Många arbetsplatser har försökt att jobba så tidigare också, och nå patienter med till exempel patientenkäter. Styrkan i Genombrott är den enkla och snabba möjligheten att få respons, inte minst just från patienter eller brukare och deras anhöriga.

–De kan höra av sig med sina synpunkter och förslag med SMS eller mejl. Alla förslag lagras på verksamhetens egen sida på genombrott.nu.

Genomförda förbättringar från olika verksamheter sparas också på en gemensam inspirationssida. Där finns idag över 2 500 förbättringsidéer, varav över 60 procent har patienter eller brukare i fokus.

Ola Winqvist.

Även själva verktyget utvecklas med inspiration från användarnas förbättringsförslag.

–Nytt nu i februari är en gillaknapp på inspirationssidan, det var ett förslag från våra användare. Vi lägger också till en översiktsfunktion för de större organisationer som använder Genombrott, så att det förutom sidor för de olika avdelningarna finns en sida där man får överblick över hela organisationen.

Genombrott är inspirerad av metoden Breakthrough series från Institute for Healthcare Improvement.

Det här är en artikel från Nyhetsbrevet Kvalitetsvård. Vill du prenumerera? Klicka här.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan