Genomgång av läkemedel minskar risken för återinläggning

Förbättringsarbete Läkemedelsgenomgångar på sjukhus verkar vara ett effektivt sätt att minska antalet återinläggningar. Det framgår av en ny sammanställning av det internationella granskningsnätverket Cochrane.

Genomgång av läkemedel minskar risken för återinläggning
För patienter som får läkemedelsgenomgångar på sjukhus minskar risken att de behöver läggas in igen. Foto: Johan Alp

Ulrika Gillespie, biträdande chefsapotekare på Akademiska sjukhuset och docent vid institutionen för farmaci vid Uppsala universitet, är glad över resultaten.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Ulrika Gillespie. Foto: Akademiska sjukhuset

– Det är många som efterfrågar evidens på att läkemedelsgenomgångar har effekt på saker som spelar roll för patienter och samhället. Nu har vi äntligen bra belägg för effekten av det vi gör, säger Ulrika Gillespie.

Färre behöver komma tillbaka

Sammanställningen visar att patienter som får läkemedelsgenomgångar på sjukhus har en relativ riskminskning på sju procent för att behöva läggas in igen, jämfört med de patienter som inte fått någon läkemedelsgenomgång.

I Region Uppsala skulle resultatet från sammanställningen teoretiskt innebära att kliniska apotekare förhindrar cirka 20 återinläggningar per vecka.

Stora effekter av genomgångar

I Region Uppsala har man i snart 20 år forskat på effekterna av läkemedelsgenomgångar på sjukhus. Redan 2009 visade en studie som Ulrika Gillespies forskningsgrupp genomförde på stora effekter av läkemedelsgenomgångar.

Den studien visade att återinläggningar som är orsakade av läkemedel minskade med hela 80 procent för äldre patienter som fått en läkemedelsgenomgång av en klinisk apotekare inom akutsjukvården. Resultaten publicerades i Archives of Internal Medicine.

– Vi har dagligen cirka 20 kliniska apotekare på Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping vars huvuduppgift det är att göra läkemedelsgenomgångar, säger Ulrika Gillespie.

Följer patienterna under hela vårdtiden

De kliniska apotekarna följer även patienterna under hela vårdtiden. Först gör de en genomgång när patienten kommer in. Därefter följer man effekten av läkemedelsförändringar under vårdtiden och till sist gör de en genomgång vid utskrivningen.

– På Akademiska sjukhuset gör varje klinisk apotekare i genomsnitt läkemedelsgenomgångar för drygt 30 patienter per vecka, säger Ulrika Gillespie.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan