Bättre flöden ska minska trycket på akuten

Förbättringsarbete För att minska trycket på akuten har Centrallasarettet i Växjö genomfört en rad förbättringsåtgärder både i och utanför sjukhusets väggar. Målet är att skapa ett bättre flöde av patienter, både inom och från akuten.

Bättre flöden ska minska trycket på akuten
– Akuten är en del i ett större sammanhang. Därför genomför vi insatser både på akuten, inom sjukhusen, och i samverkan med primärvård och länets kommuner, säger sjukhuschef Florence Eddyson Hägg

Akuten på Centrallasarettet Växjö har varit hårt belastad under en tid. Nu har man genomfört en rad åtgärder för förbättra situationen. Tanken är att skapa ett bättre flöde på akuten som förbättrar för dem som besöker akuten och minskar belastningen för vårdpersonalen.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Akuten är en del i ett större sammanhang. Hur det fungerar i andra delar av vården påverkar både in- och utflödet till akuten. Därför genomför vi insatser både på akuten, inom sjukhusen, och i samverkan med primärvård och länets kommuner, säger Florence Eddyson Hägg, sjukhuschef.

För att förbättra patientflödena jobbar man på flera fronter. Många av förbättringsarbetena handlar om att fördela resurser, förbättra processerna över verksamhetsgränserna och att jobba smartare tillsammans:

Förbättringar på akuten:

  • Akuten har en reception som bemannas av en undersköterska dygnet runt.
  • Servicevärdar och transportörer avlastar vårdpersonalen.
  • Undersköterskor kompetensutvecklas så att de kan utföra fler arbetsuppgifter, till exempel gipsning.
  • Dessutom har de gjort en genomlysning av arbetsmiljön som bland annat lett till att de stärkt upp med fler chefer, planerar för insatser för en mer hälsosam schemaläggning och har börjat med strukturerad reflektion på arbetsplatsen.

Pågående förbättringar inom sjukhuset:

  • Bättre kommunikation och koordinering mellan akuten, vårdavdelningar och röntgen.
  • Effektivare användning av resurser. Man arbetar exempelvis med att bygga vårdteam på nya sätt som bättre gynnar patienternas vård och som också ger bättre arbetsmiljö.
  • Förstärkning av den sjukhusövergripande ledningen och styrningen av bemanningsplanering, schemaläggning och vårdplatskoordinering. Tanken är att bättre kunna omfördela och prioritera resurser ur ett helhetsperspektiv.

Förbättringsarbeten mellan sjukhusvård och övriga vårdverksamheter:

  • Bättre samarbete och samplanering av vårdinsatserna för att öka tryggheten och undvika återinläggningar.
  • Säkerställa att det finns en tydlig plan och kontaktväg för personer som bor på särskilt boende, har hemsjukvård eller har en kronisk sjukdom. Målet är att de inte behöver komma in till akuten i lika stor utsträckning.
  • Utvecklar möjligheterna att erbjuda vård i hemmet.
Hämtar fler artiklar
Till startsidan