Hur kan AI rädda välfärden? Forskare söker svar

Artificiell Intelligens Efterfrågan på välfärdstjänster ökar, medan tillgången på kompetens och arbetskraft mattas av. I det nya forskningsprogrammet Användbar automatisering undersöker forskare hur AI kan lösa problemet.

Hur kan AI rädda välfärden? Forskare söker svar
Foto: Adobe Stock

Automatisering presenteras ofta som en lösning på sociala utmaningar som välfärden står inför. Samtidigt kan den nya tekniken leda till oro hos medarbetare, då det egna handlingsutrymmet kan begränsas.  

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Här verkar ålder spela roll. Yngre medarbetare beskrivs emellanåt som mer nyfikna och öppna för automatisering jämfört med sina äldre kollegor, säger Susanne Tafvelin, legitimerad psykolog och docent vid Umeå universitet i ett pressmeddelande.

Hur påverkar AI brukarna?

Hon leder det Forte-finansierade forskningsprogrammet Användbar automatisering. Det är ett sexårigt program som startade 2021, och undersöker hur automatisering kan införas på bästa sätt i socialtjänsten, hur det påverkar personalen och brukarna, och vad ledarskapet har för betydelse för resultatet. 

Inom socialtjänsten pågår redan implementering av välfärdsteknik på flera håll i landet. Automatisering i form av robotar och AI introduceras för att genomföra arbetsuppgifter som tidigare gjorts av personal. Och trenden förväntas öka kraftigt kommande tio år.

Denna utveckling har genererat många frågor från både praktik och akademi. Hur implementerar man ny teknik på bästa sätt? Vilka konsekvenser får det för personal och brukare?

Personalen måste bli delaktig

Tekniken och robotarna finns redan tillgängliga, utmaningen ligger i att implementera de automatiserade processerna på bästa sätt.

–  Precis som vid annat förändringsarbete så är det viktigt att personalen görs delaktig, och att man visar på hur automatiseringen hänger samman med centrala värderingar och gemensamma målbilder. Det är viktigt att tydliggöra fördelar med automatiseringen, men även våga diskutera eventuella farhågor och potentiella negativa konsekvenser, kommenterar Susanne Tafvelin. 

Hämtar fler artiklar
Till startsidan