Information om kvalitet får fler att byta vårdcentral

Vårdval När patienter kan jämföra vårdkvaliteten på olika vårdcentraler är det fler som väljer att byta. Det visar en studie från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Information om kvalitet får fler att byta vårdcentral
Patienter saknar den information som krävs för att göra ett bra vårdval. Foto: Adobe Stock

I studien genomförde forskarna två storskaliga fältexperiment där de skickade ut jämförande information om vårdcentraler till både boende och nyinflyttade. Här kunde patienterna få insikt om vårdcentralernas tjänster, hur andra patienter värderar vårdcentralen, hur vissa läkemedelsriktlinjer följs och i vilken mån patienten får träffa samma läkare vid olika besök.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Aktiva valet ökar

Bland de patienter som bodde i regionen sedan tidigare var det mellan 10 och 14 procent fler än i kontrollgruppen som bytte vårdcentral efter att ha tagit del av informationen. Bland nyinflyttade genomförde 26 procent fler ett byte.

– När vi jämför kvalitetsbetygen på vårdcentralerna patienterna byter emellan, ser vi att de grupper som fått information byter till bättre eller i alla fall inte till sämre än den de hade tidigare. Vi ser också att de som har bytt faktiskt också besöker den nya vårdcentralen, säger Gustav Kjellsson, docent i nationalekonomi på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, och en av författarna till studien.

Saknar information

Resultaten tyder på att patienter i dag inte har den information som krävs för att göra ett bra vårdval. Tidigare fanns den här typen av information tillgänglig på 1177.se, men den har tagits bort.

– Idag lämnas i stor utsträckning initiativet till vårdgivarna själva, vilket resulterar i en stor mängd aggressiv marknadsföring från vissa aktörer. Det finns inte så gott om kvalitativ jämförande information från en trovärdig källa, säger Gustav Kjellsson.

Gör det inte för enkelt

Men forskarna pekar också på en risk med att göra det för enkelt att byta vårdcentral. Vissa slumpmässigt utvalda deltagare i studien fick utöver informationen även ett frankerat formulär där de kunde kryssa i sitt val. Det blev för dem både gratis och enkelt att byta.

– De som får det frankerade bladet verkar fatta beslut tidigare. Och det finns indikationer på att de inte i samma utsträckning väljer en vårdcentral med högre kvalitetsbetyg. Man kanske ska vara försiktig med att göra det för enkelt att byta eller att ge intrycket av att det är önskvärt att man byter, säger Gustav Kjellsson.

Läs hela studien: Information, switching costs, and consumer choice: Evidence from two randomised field experiments in Swedish primary health care. 

Hämtar fler artiklar
Till startsidan