Intensiv hemrehabilitering ger resultat

Intensiv hemrehabilitering ger resultat

I Västerås arbetar man sedan lite mer än ett år tillbaka i ett projekt med intensiv hemrehabilitering, IHR. En utvärdering visar ett mycket gott resultat – 60 procent av deltagarna har kunnat minska sitt behov av hemtjänst med 75 procent eller mer.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

 

– Vi är ju inte unika med att arbeta såhär, men vi kan genom den här utvärderingen konstatera att vi har lyckats överföra de tankar och idéer vi har haft fullt ut. En viktig faktor är att hela teamet runt personen som deltagit arbetar med vardagliga moment i personens närmiljö, säger Emelie Ågren, som arbetar som strateg på vård- och omsorgsförvaltningen i Västerås stad.

 

Deltagare i projektet har varit personer som fått en ny sjukdom eller skada och som behövt stöd för sin rehabilitering.

 

– När man arbetar med intensiv hemrehabilitering handlar det ju om att rehabiliteringen pågår hela tiden – inte genom punktinsatser då och då. Alla runt personen ska uppmuntra till många små övningar på vardagliga saker. Inte minst viktiga är undersköterskorna som utför hemtjänst och hemsjukvård, eftersom de är de som möter deltagarna oftast.

 

En av undersköterskorna är Theres Ericsson. Tidigare har hon arbetat på ett äldreboende, och i det nya projektet har hon ibland fått lägga band på sig. Mycket handlar om att inte hjälpa för mycket, att hela tiden ha ett rehabiliterande förhållningssätt.

 

– Det var svårare allra först i början, jag var van att hjälpa till med allt. Det kan handla om en enkel sak som att duka upp för frukosten – att hejda sig lite och tänka efter – det här kanske kunden faktiskt kan själv.

 

Ofta tar det lite längre tid.

 

– Men vi har ju den tiden så vi har möjlighet att arbeta på det här sättet – att vänta in och se vad kunden faktiskt kan, och fortsätta och stötta det.

 

Precis som utvärderingen har visat har Theres märkt att kunderna är positiva. Det blir glada, och ibland överraskade, av att de klarar mer och mer vardagliga saker.

 

Har något varit svårt?

 

– Nej…det är klart att det uppstår situationer som behöver en lösning, men då hittar vi lösningar tillsammans, vi jobbar ju i team med fysioterapeuter och arbetsterapeuter. Vi har ett teammöte varje vecka, och vid behov är även en sjuksköterska med.

 

Utöver den stora grupp som har kunnat minska sitt behov av hemtjänst visar utvärderingen av projektet, som nu har permanentats, att 75 procent av deltagarna har förbättrat balans och aktivitetsförmåga. Även den självskattade hälsan har förbättrats.

 

Bilden: Theres Ericsson möter nöjda kunder som ibland blir förvånade över hur mycket de klarar. Foto: Privat.

 

 

Hämtar fler artiklar
Till startsidan