Ivos önskan till regeringen: Mer tid för tillsyn

Ivos önskan till regeringen: Mer tid för tillsyn

1-gunilla-hult-backlundInspektionen för vård och omsorg (Ivo) saknar flera viktiga förutsättningar för att bedriva effektivt tillsynsarbete, konstateras i Riksrevisionens granskning av patientsäkerheten som släpptes 10 juni.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Rapporten är inte heltäckande. Riksrevisionen har inte haft i uppdrag att utvärdera hur myndigheten har utvecklats sedan vi bildades och tar alltså ingen hänsyn till det utvecklingsarbete vi genomför, säger Gunilla Hult Backlund, generaldirektör på Ivo.

Ivo granskar att den vård och omsorg som ges är säker, av god kvalitet och följer lagar och föreskrifter. De tog över tillsynsverksamheten 2013 av Socialstyrelsen.

Gunilla Hult Backlund hänvisar istället till den utvärdering som Statskontoret gjorde ett och ett halvt år efter att Ivo bildats.

– Där konstateras att vi ligger i linje med våra motiv säger hon.

Båda utredningarna visar att Ivo saknar det utrymme för tillsyn i den utsträckning som det finns behov av som förväntas av myndigheten att göra. Det beror till stor del på att myndighetens uppdrag är författningsstyrd, exempelvis handläggning av enskilda klagomål som idag upptar mycket tid.

– Vi behöver mer utrymme för att sammanställa och återföra innehållet i klagomålen för att skapa ett lärande. Vi gör mer nytta genom att göra tillsyn i verksamheterna, anser Gunilla Hult Backlund.

Hon hoppas att granskningen sätter ytterligare press på regeringen att agera.

– Ivo behöver möjlighet att bedriva tillsyn baserat på riskanalyser, inte författningsregler. Då finns bara två alternativ, resursförstärkning eller minskade regleringskrav. Det sistnämnda skulle vara mest kostnadseffektivt och därför att föredra, säger hon.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan