Kvalitetssäkrade mätningar av kategoriska storheter utarbetas

Om ett par månader ska RISE (Research Institutes of Sweden) lämna förslag på hur kategoriska storheter inom hälso- och sjukvården ska kunna få en mer pålitlig infrastruktur för kvalitetssäkring. Kvalitetssäkring har redan en självklar plats inom hälso- och sjukvården avseende fysikaliska och kemiska mätningar, i allt från blodtrycksmätningar till MRI. Även om mätningar av patienters mående, funktion och upplevelser gjorts sedan länge så saknas kvalitetssäkring av dem.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Precis som RISE som svensk riksmätplats har ett kilogram inlåst i en källare i Borås som alla viktmätningar

Jeanette Melin. Foto: Privat.

kan spåras till så måste vi hitta ett sätt att säkerställa att även mjuka subjektiva värden mäts med spårbara referenser överallt, förklarar Jeanette Melin, en av forskarna vid RISE som arbetar med det Vinnovafinansierade projektet.

Exempelvis mäts vårdens kvalitetsresultat via patientenkäter. Tanken är att man med det förslag RISE arbetar med ska kunna etablera nationella referenser i vad man kallar en ”item bank”. De förbättrade kvalitetsmätningarna kommer att vara till gagn för såväl patienter, sjukhus och beslutsfattare, fortsätter Jeanette Melin.

– Det blir bättre för alla när man vet att man mäter med samma linjal. Som patient vet du vad du har rätt att vänta dig av ditt möte med vården och att medicineringen är på rätt nivå. Och för vårdgivarna blir det lättare att jämföra både sina egna resultat och att jämföra med andra.

Arbetet med att ta fram referenser är inte utan utmaningar. Och det har heller inte funnits några andra länder att snegla på.

– Nej, faktum är att det är vi i Sverige som är föregångsland här. Vi har i gruppen som arbetat med det här ett stort internationellt nätverk, och många är intresserade av vårt arbete, men någon modell finns idag inte i något annat land.

 

Målen för metoden

Målet med RISE:s förslag är att vi om några år ska ha en säker, nationell mätmetod som kan

  • mäta och jämföra nyttoeffekten av insatser, tjänster och produkter;
  • möjliggöra nationell uppföljning för att säkerställa kvalitet och jämlikhet; och
  • identifiera omotiverade skillnader i hälso- och sjukvårdens och omsorgens strukturer, processer och resultat, samt att analysera vad dessa beror på .

 

 

 

 

 

Hämtar fler artiklar
Till startsidan