Färre är nöjda med äldreomsorgen

Allt färre är nöjda med sin hemtjänst. På särskilda boenden klagar fler än tidigare på att de inte får den möjlighet till utevistelse de skulle önska.  Det visar Socialstyrelsens mätning av hur de äldre trivs i särskilt boende eller att bo hemma med hemtjänst.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Skillnader mellan olika kommuner är stora.

– Kommunen med lägst andel nöjda i särskilt boende har 58 procent och kommunen med högst andel har 100 procent. Vad gäller hemtjänst varierar resultatet från 77 procent till 92 procent, säger Anna Ekendahl, utredare på Socialstyrelsen i ett pressmeddelande.

Resultatet för de som anger att möjligheterna att komma utomhus är ganska eller mycket bra har minskat från 58 till 57 procent.

– Möjligheten till utevistelse är viktig. Forskning visar att det kan leda till bättre sömn och ökad rörlighet som kan motivera en ökad aptit. Det i sin tur leder till ökad livskvalitet för den enskilde, säger Anna Ekendahl.
Bland de som bor hemma med stöd av hemtjänst syns en liten försämring för nästintill samtliga frågor i årets resultat. Det är främst frågorna om upplevelsen av hemtjänstpersonalen som sticker ut negativt.

Den självskattade hälsan hos de tillfrågade har dock inte försämrats, konstaterar Socialstyrelsen.

– Det är positivt att personer med insatser i äldreomsorgen inte skattar den egna hälsan som mindre god än tidigare, eftersom tidigare analyser har visat på att den självskattade hälsan påverkas av den faktiska hälsan hos den enskilde, säger Anna Ekendahl.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan