Mindre stress men ökad oro med vårdnära service

EmmaHenriksson (2)På Akademiska sjukhuset i Uppsala har man drivit ett projekt med vårdnära service sedan 2013. Det innebär att annan personal än vårdpersonal utför vissa tjänster, som patientnära städ, kost- och tvätthantering.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Pilotprojektet genomförs på fyra kirurgavdelningar. Bland annat visar resultaten hittills att konceptet ger bra effekt på städningen och att personalen upplever mindre stress, eftersom de inte behöver lägga lika mycket tid på sysslor som innebär annat än vård av patienter.

En av delarna i projektet handlar om att det upphandlade serviceföretaget ISS städar patientsalarna i stället för att undersköterskorna gör det.

Enligt Emma Henriksson, avdelningschef, är det en stor skillnad idag när en specialist på städning dagligen utför all patientnära städ.

– Det ger inte bara högre kvalitet på städningen och mer tid till patienterna, det är också avlastande rent mentalt. Idag behöver personal inte bli stressad när de ser en obäddad säng exempelvis, säger hon.

För att kartlägga vad landstinget skulle vinna på att upphandla en tjänst för vårdnära service gjordes en utredning 2013. Av den framgick att vårdpersonalen i genomsnitt lade 60,7 procent av sin tid varje vecka på städning av vårdsalarna.

Men trots att kvaliteten på städningen blivit bättre och arbetsmiljön för personalen förbättrats, så finns en oro för att effektiviseringen kommer att innebära uppsägningar av personal.

– Vi lever hela tiden med en stor medvetenhet om ekonomi, det är ju skattemedel vi hanterar, men vi kan inte slimma verksamheten mer. Då tar vi hellre tillbaka de gamla arbetsuppgifterna, även om det skulle leda till en sämre arbetsmiljö, säger Emma Henriksson.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan