Nöjdast patienter i Region Jönköpings län

Öppna jämförelser De flesta svenskar anser att de får den vård de behöver. Nöjdast med vården i stort är patienterna i Region Jönköpings län. Det visar SKR:s årliga Hälso- och sjukvårdsrapport Öppna jämförelser, som avser vården 2019, alltså före coronapandemin.

Nöjdast patienter i Region Jönköpings län
Fredrik Lennartsson, SKR

− Vi ser många positiva resultat kring vårdens utveckling, bland annat minskar förekomsten av större folksjukdomar, exempelvis stroke och hjärtinfarkt. Det visar på att vi lever hälsosammare och att hälso- och sjukvården lyckas allt bättre i sitt uppdrag att arbeta förebyggande, säger Fredrik Lennartsson, chef för avdelningen vård och omsorg på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

I rapporten framgår också att fortsatt långa väntetider och kompetensförsörjningen är två stora utmaningar även framöver. Något glädjande är att fler fortsätter arbeta efter 65 års ålder.

Rapporten består av sju avsnitt; patienterfarenheter, tillgänglighet, patientsäkerhet, resultat för stora sjukdomsgrupper, måluppfyllelse gentemot riktlinjer, ekonomi och kompetensförsörjning.

Siffror från den nationella patientenkäten visar att förtroendet för sjukvården som helhet är högst i Jönköpings län, där 76 procent av de svarande är nöjda. Även Halland har en hög andel nöjda patienter, 70,9 och Kalmar har 68,6 procent som är nöjda med sjukvården i stort.

Sämst nöjdhet rapporterar patienterna i Västernorrland, där bara 51,3 procent har förtroende för vården i stort. I bottenligan finns även Gävleborg som har 52,2 procent och Västra Götaland där 55,6 procent svarar att de har förtroende för sjukvården i sin helhet.

Region Jönköpings län ligger även i topp vad gäller andelen svarande som anser att de får den vård de behöver, med 92 procent som svarar att de får det.

Läs hela rapporten med mer regionala och tematiska fakta

 

Hämtar fler artiklar
Till startsidan