Ny forskning visar att många sjukskrivningsintyg har kvalitetsbrister

Ny forskning visar att många sjukskrivningsintyg har kvalitetsbrister

Ungefär hälften av alla läkarintyg för sjukskrivning brister i kvalitet. Det är en av slutsatserna i en ny avhandling av Karin Starzmann, doktorand i allmänmedicin vid Sahlgrenska akademin i Göteborg.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Karin Starzmann.

–Störst brister finns i intygen för symptomdiagnoser, alltså där sjukskrivningen görs på symptom utan att någon diagnos har ställts. Där fann jag brister i 56 procent av de sjukskrivningar jag undersökte. Men även intygen där en diagnos finns brister ofta, 44 procent av dessa saknade viktig information.

Det som saknas är i första hand en beskrivning av aktivitetsbegränsningen, alltså hur patientens symptom konkret påverkar arbetsförmågan.

Patienter med symptomdiagnoser är en grupp som ofta besöker primär- och akutvården och har svårare än andra grupper att få rätt hjälp.

I Karin Starzmanns forskning ingår också ett antal intervjuer med läkare på vårdcentraler i Västra Götaland kring hur de uppfattar rollen som sjukskrivande läkare.

–Många tycker att det är ett betungande arbete att vara sjukskrivande läkare. Sjukskrivning är idag ett uppdrag som ingår för alla läkare. På många håll utomlands ser man uppgiften att sjukskriva som en egen specialitet, och idén att anställa särskilda sjukskrivande läkare var något som kom upp i de diskussioner vi hade.

Det prövas nu också på vissa håll och Karin Starzmann tror att detta kommer att kunna vara ett sätt att kvalitetssäkra sjukskrivningarna, till gagn för både patienter och sjukförsäkringens legitimitet.

 

 

Så gick forskningen till

I den delstudie som avser kvaliteten på sjukintygen jämförde Karin Starzmann totalt 444 sjukintyg utfärdade under 2013 och 2014 inom primärvården i Skaraborg, där hon själv är verksam som distriksläkare. Hälften av intygen gällde patienter med en diagnos, den andra hälften patienter som hade symptom men ingen diagnos.

I en annan kvalitativ delstudie gjordes fokusgruppsintervjuer med 28 vårdcentralsläkare i Västra Götaland. Många av dessa läkare vittnade om att de upplever sjukskrivningsprocessen som svår, tidskrävande och ofta känsloladdad.

 

Läs hela Karin Starzmanns avhandling här!

 

Hämtar fler artiklar
Till startsidan