Hög kvalitet i prostatacancerregistret enligt ny forskning

Hög kvalitet i prostatacancerregistret enligt ny forskning

Nationella prostatacancerregistret NPCR som registrerar alla svenska män med prostatacancer håller en hög kvalitet.  Registret är därför till stor gagn för både patienter och forskare. Det har nu slagits fast i en avhandling vid Umeå Universitet.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Katarina Tommic har studerat prostatacancerregistret. Foto: Mattias Pettersson.

–Överlag var datakvalitén hög i NPCR och den har förbättrats kontinuerligt sedan registret grundades, säger Katarina Tomic som är urolog vid Norrlands universitetssjukhus och doktorand vid Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap i ett pressmeddelande.

Hon har studerat datakvalitet i NPCR, med utgångspunkt i en rad vedertagna kvalitetsmått. För att studera om registrerade data är korrekta jämfördes NPCR med andra sjukvårdsregister. Slumpvis utvalda patientjournaler undersöktes. Dessutom undersöktes förändringar i täckningsgraden, det vill säga i andelen fall som är registrerade i NPCR jämfört med Cancerregistret samt inrapporteringshastigheten.

I ett delarbete studerade Katarina Tomic också sambandet mellan socioekonomisk status och diagnostik, behandling och överlevnad i prostatacancer. Män med hög socioekonomisk status hade högre sannolikhet att diagnostiseras till följd av en hälsoundersökning. De hade även kortare väntetider till behandling, högre sannolikhet att få kurativ behandling vid mellan- och högriskcancer, och lägre dödlighet vid högriskcancer. Tydligast skillnader fanns mellan de män som hade högst respektive lägst inkomst.

–Orsakerna till dessa skillnader är okända. Ett sätt att minska skillnaderna är att följa det nationella vårdprogrammet för prostatacancer så att alla män med prostatacancer får god och jämlik vård, säger Katarina Tomic.

 

Läs avhandlingen här

 

 

 

Hämtar fler artiklar
Till startsidan