Ny skrift om personcentrerad vård

Ny skrift om personcentrerad vård

Svensk sjuksköterskeförening, Svenska Läkaresällskapet och Dietisternas riksförbund har publicerat en gemensam skrift om personcentrerad vård.
I skriften beskrivs vad personcentrerad vård är och hur den kan mätas, och också vad som krävs av verksamheter ur ett styrnings- och ledningsperspektiv.
– Personcentrerad vård bygger på ett partnerskap mellan oss som arbetar i vården och den person som är i behov av vård. När personen sätts i centrum framför sjukdom, symptom eller tecken på ohälsa, och ses som en beslutskapabel, värdefull och jämbördig samarbetspartners i planering, utförande och uppföljning, kan patienten få hjälp på sina villkor, säger Ami Hommel, ordförande i Svensk sjuksköterskeförening i ett pressmeddelande. Det gör vården säkrare, mer effektiv och jobbet mer meningsfullt.
Skriften ska fungera som en gemensam kunskapsbas och inspirera till ett fortsatt utvecklingsarbete för ökad patientsäkerhet och vårdkvalitet. Det gäller både i klinisk vardag och i samarbetet mellan olika utbildningar på grundnivå och avancerad nivå, skriver utgivarna.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hämtar fler artiklar
Till startsidan