Nytt center ska underlätta för forskning

Centrum för hälsodata är en nyskapad enhet inom Region Stockholm som ska underlätta för forskare att få tillgång till hälsodata. Centret kommer att börja sitt arbete den första oktober.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Jan Andersson. Foto: Region Stockholm.

– Centrum för hälsodata ska bidra till att utlämning av hälsodata görs i enlighet med lagar och förordningar på ett samordnat och mer enhetligt sätt. Det förväntas leda till en förbättrad kvalitet och säkerhet i hanteringen av hälsodata samt till en effektivare process för forskare som ansöker om data, säger Jan Andersson som är forskning- och innovationsdirektör vid Region Stockholm i ett pressmeddelande.

Forskare som har etiskt godkännande och forskningsplan och därför har rätt att ta del av hälsodata från många olika vårdgivare kommer i och med det nya centret att erbjudas ett samlat utlämnande. Centrum för hälsodata kommer inte att ha någon egen databas utan kommer att samla in, bearbeta och lämna ut data för ändamål som är tillåtna enligt gällande sekretess- och datalagstiftning. Inför varje utlämnande av data kommer en omfattande sekretessprövning att ske.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan