Nytt råd ska klara kompetensförsörjningen

Ett nytt nationellt vårdkompetensråd. Det är regeringens förslag för att Sverige ska bli bättre rustat för att lösa vårdens kompetensförsörjning i framtiden.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

 

Förslaget presenterades på tisdagen av socialminister Lena Hallengren och ministern för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans. Rådet ska långsiktigt samordna, kartlägga och verka för att effektivisera kompetensförsörjning av personal inom vården.

 

– En stärkt bemanning i hälso- och sjukvården är en prioriterad fråga för regeringen. Rådet kommer att bidra till att skapa en gemensam och tydlig bild över både nuvarande och framtida behov, säger socialminister Lena Hallengren.

 

Det nationella rådet med tillhörande kansli ska vara inrättat på Socialstyrelsen senast den 1 januari 2020. Uppdraget ska genomföras i samråd med Universitetskanslersämbetet (UKÄ), både under införandet av det nationella rådet och i det framtida arbetet.