Färre diabetesfall kan ge Skandia klirr i kassan

Preventiv vård Region Stockholm prövar nu en häsloobligation för en satsning på förebyggande vård för patienter som riskerar att insjukna i diabetes typ 2. Obligationen betalas i pilotprojektet av livförsäkringsbolaget Skandia.

Färre diabetesfall kan ge Skandia klirr i kassan

Magnus Thyberg, avdelningschef vid Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm, säger till Kvalitetsvård att det här är ett sätt att försöka få mer fokus på den förebyggande vård som annars tenderar att bli av för sällan. Det är svårt att skifta från reaktiv till preventiv vård, och det kan vara svårt att mäta nyttan av att göra det.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

 

– Det intressanta här är att vi kan kombinera den här preventiva satsningen

Magnus Thyberg. Foto: Anna Molander, Region Stockholm.

med tydliga mätetal. Investeraren Skandia kommer att få en avkastning i relation till hur framgångsrik den preventiva insatsen är, fortsätter han.

 

Vården för diabetes typ 2 kostar årligen regionen ungefär 2,4 miljarder. Genom att rikta en rad förebyggande insatser och uppmuntra till livsstilsförändringar för personer som riskerar att utveckla sjukdomen finns en potential att spara in vårdkostnader på 1,4 miljarder.

 

I projektet prövas dessa åtgärder på en utvald grupp som får hjälp av ett digitalt verktyg att skräddarsy sin egen förebyggande vård. Upp till 925 personer kommer att kunna delta. De ska rekryteras genom en hälsoenkät, där de som bedöms löpa hög risk att utveckla diabetes följs upp med blodprover.

 

De som därefter väljs ut tilldelas en hälsocoach, det digitala verktyget och ett saldo att handla för ändamålet lämpliga digitala tjänster för. Tjänsterna kan handla om nyckelområden som kost, stress, motion och sömn.  Hälsocoachen tar fram en personlig hälsoplan för varje deltagare, utifrån resultaten i enkäten och vad bland annat prover och midjemått visar.

 

Projektet och utfallet i form av hälsovinster hos deltagarna kommer att utvärderas omsorgsfullt och pågå i fem år.

 

Idén med en hälsoobligation är helt ny. Det finns ingen förebild någonstans i världen.

 

– På samma sätt som Region Stockholm varit ledande i arbetet med gröna obligationer har vi som ambition att vara framåtlutande inom socialt entreprenörskap och social finansiering. Därför har vi utvecklat en hälsoobligation, med en unik finansiell struktur, förklarar Frida Korneliusson, VD för AB SLL Internfinans i ett pressmeddelande.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan