Ökad flytt av personal från privat vård

Coronaviruset I Region Stockholm flyttar akut kirurgi från andra sjukhus till privata Ersta Sjukhus, samtidigt som vårdpersonal från andra privata aktörer går in i akut- och intensivvård för regionen.

Stockholm, med flest smittade av det nya coronaviruset, har kommit längst med överflyttning av personal och vårdtjänster mellan privat och offentlig vård, men även andra regioner är på gång. I regionernas avtal med privata vårdgivare finns en klausul som gäller just vid katastrof- eller pandemilägen som säger att de privata vårdgivarna ska ställa personal till förfogande då situationen kräver det.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

I Region Örebro län är man ännu inte så hårt drabbad. Men regionen har ändå beslutat om en överflyttning av personal och från slutet av denna vecka går ett tiotal medarbetare från Capio Läkargruppen över till regionens akut- och intensivvård.

– Vi har gjort en kartläggning av vilka i personalen som har erfarenheter inom IVA och anestesi, och det rör sig om totalt ett trettiotal medarbetare, berättar Tommy Söderman, vd för Capio Läkargruppen, för Kvalitetsvård. Men de behöver introduktion, och det kan inte alla få på en gång, så därför börjar vi med en mindre grupp.

Personalen har sett det stora behovet och varit positiv till att temporärt byta både arbetsplats och arbetsuppgifter, fortsätter han.

De privata vårdgivarnas arbetsgivarorganisation Vårdföretagarna har i samarbete med SKR tagit fram riktlinjer för hur samverkan ska ske. Avtalen mellan privata vårdgivare och regioner ser olika ut runtom i landet och i vissa saknas vägledning om hur utlåning av personal ska ske.

– Det hoppas vi att kunna bidra med genom den här överenskommelsen som vi har arbetat fram ihop med SKR, säger Karin Liljeblad, näringspolitisk expert för sjukvård på Vårdföretagarna.

Personal kan lånas ut på olika sätt. Ett sätt är att fortsatt ha sin anställning hos den privata vårdgivaren och lånas ut som bemanningsanställda, ett annat att ta tjänstledigt från ordinarie arbetsgivare.

För de privata vårdföretagen är det viktigt att det finns en tydlighet kring vad som gäller för exempelvis arbetsmiljöansvaret för personalen, fortsätter hon.

Paradoxalt nog kan det även bli aktuellt att korttidspermittera även bland vårdpersonal.

– Det kan uppstå när viss typ av vård, som icke akuta operationer nu ställs in men där bara en del personalgrupper efterfrågas till intensivvården, till exempel anestesipersonal, förklarar Karin Liljeblad.

Läs överenskommelsen mellan SKR och Vårdföretagarna.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan