Överklagade onormalt lågt anbud – bjöd själva noll i eskalerande anbudskarusell

Det är inte första gången Apotekstjänst hamnar lågt i budgivningen när regionerna upphandlar sjukvårdsartiklar.  

Överklagade onormalt lågt anbud – bjöd själva noll i eskalerande anbudskarusell

Så var dock inte fallet år 2014 då företaget var inblandat i upphandlingen av dosdispensering i Västra Götalandsregionen och Region Halland. Den upphandlingen vann Apoteket, med ett anbud på 1,19 kronor per dygn och patient för tjänsten. Apotekstjänst hade ett anbud på 2,24 kronor per dygn, och Svensk Dos som också deltog hade anbudet 3,28 kronor.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

 

Apotekstjänst överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i Göteborg, då bolaget ansåg att anbudspriset varit onormalt lågt och inneburit en underprissättning. Apotekstjänst anförde vidare att Apoteket på detta sätt missbrukat en dominerande ställning på marknaden. Förvaltningsrätten höll dock inte med, utan tyckte att upphandlingen gått rätt till. Apotekstjänst överklagade till Kammarrätten, som inte beviljade prövningstillstånd.

 

I början av 2016 var det dags för regionerna Kronoberg, Kalmar, Jönköpings län och Östergötland att göra en liknande upphandling. Då hade Apotekstjänst en ny syn på vad som är låga bud och vann den upphandlingen med ett bud på noll kronor. Men bolaget var inte ensamt om budet – alla tre bolag Apoteket, Svensk Dos och Apotekstjänst hade lagt nollbud. Därför kom upphandlingen att lottas till Apotekstjänsts fördel.

 

2017 var det tid för dosupphandling igen, för Stockholm och Gotland. Samma tre aktörer konkurrerade, och den här gången var det Apoteket AB som drämde till med ett bud som golvade konkurrenterna. Bolaget, som hade haft uppdraget under föregående period, la helt enkelt ett minusbud, och har alltså valt att betala för att få fortsätta distribuera den dospackade medicinen. Sex öre per patient och dygn ansåg man att det var värt. Budet accepterades av landstingens upphandlare, men kom sedan att underkännas av förvaltningsdomstolen.

 

Flera överklaganden

Upphandlingen 2014 är bara ett av flera fall av förlorade upphandlingar som Apotekstjänst har överklagat. Vid en upphandling 2017, då man förlorade dosdispenseringen till Svensk Dos, ledde överklagan till att upphandlingen fick tas om. Därmed fick Apotekstjänst genom en tillfällig direktupphandling behålla uppdraget ytterligare en tid. Även konkurrenterna har överklagat när någon annan vunnit – Svensk Dos överklagade exempelvis Apotekets minusbud och hävdade att det från början borde ha framgått att sådana var tillåtna. Den tilldelningen ändrades också senare i förvaltningsdomstolen.

 

 

Hämtar fler artiklar
Till startsidan