25 procent lägre bud än tidigare leverantör

Apotekstjänst Sverige AB fick avtalet om leveranser av sjukvårdsmaterial i de fem regionerna Uppsala, Dalarna, Örebro, Sörmland och Västmanland efter en upphandling där företaget kom med lägst bud.

I detalj är inte priset redovisat för allmänheten, men en jämförelsesumma redovisas för de tre inblandade företagen som deltog i anbudsförfarandet. Den tidigare leverantören Mediqs summa låg på 60 miljoner kronor, OneMed Sverige bjöd 49,5 miljoner kronor och lägst var Apotekstjänst på 45,7 miljoner. För regionerna rörde det sig alltså om en minskning av kostnaderna med nära 25 procent jämfört med om Mediq hade fått fortsätta ansvara för leveranserna.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

 

Av upphandlingsprotokollet, som Kvalitetsvård tagit del av, framgår att det var just priset för tjänsterna som gjorde att man valde Apotekstjänst.

 

Konkurrenten OneMed överklagade upphandlingen och varnade för att Apotekstjänst saknade nödvändig erfarenhet för den här typen av tjänster. Tidigare har företaget specialiserat sig på dosdispensering, där man har haft avtal med flera regioner.

 

Fakta jämförelsesumman:

Delar av upphandlingen, inklusive specificerade kostnader i anbuden, är sekretessbelagd. Den jämförelsesumma som är offentlig är den summa som den upphandlade tjänsten beräknades kosta per år baserat på den historiska produktionen och de i upphandlingen beskrivna förutsättningarna.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan