Patienter får olika bedömning – trots samma system

Jämlik vård Triagesystemet Retts är ett av de vanligaste systemen på svenska sjukhus för att prioritera patienterna på akuten. Men trots att systemet borde fungera likadant överallt så får patienter inte samma bedömning.

Patienter får olika bedömning – trots samma system
Patienter får inte samma bedömning på olika akutmottagningar, trots att man använder samma system för triage. Foto: Adobe Stock

Över en och en halv miljon människor passerar akutmottagningarna på Sveriges sjukhus varje år. Alla patienter prioriteras enligt ett system med gradering för hur snabbt de behöver vård, så kallad triage.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Bedömer på olika sätt

I en färsk avhandling har forskaren Sara Wireklint vid Linnéuniversitetet tittat närmare på hur triage används vid akutmottagningarna i Sverige. Hon har framför allt undersökt det svenska triagesystemet Rapid Emergency Triage and Treatment System och sjuksköterskors erfarenhet av det.

Resultaten visar bland annat att olika sjuksköterskor inte gjorde samma bedömning av samma patientfall när de använde Retts. Det används inte heller på ett likvärdigt sätt i landet.

Lär ut på olika sätt

Det kan bero på att man lär ut det på olika sätt, eller att man lägger olika mycket tid på att lära ut det till sjuksköterskorna.

– Det förvånade mig. Även om det på pappret är samma system som används kan det ha olika innebörder, och därmed ge olika förutsättningar för såväl patientomhändertagandet som kommunikationen med andra akutmottagningar, säger Sara Wireklint.

Små förändringar – stor skillnad

Men några enkla förändringar skulle göra stor skillnad. Resultaten visar att bedömningen av en patient blev mer noggrann om man även inkluderar ålder och medsjuklighet.

– Det är en väldigt viktig aspekt. Det är också ett konkret resultat som går att implementera och som skulle förbättra och förstärka triagesystemet, säger hon.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan