Kritik i ny rapport: Så misslyckas vården med att följa patientlagen

Patientupplevelse Vården lever inte upp till idén med patientlagen och det finns få tecken på förbättringar. Det visar en rapport från Myndigheten för vård- och omsorgsanalys som vill se en tydligare prioritering av patientlagen i styrningen av vården.

Kritik i ny rapport: Så misslyckas vården med att följa patientlagen
Bristerna rör bland annat vårdens tillgänglighet, delaktighet, kontinuitet och samordning. Foto: Adobe Stock

Patientlagen trädde i kraft 2015. Syftet med lagen är att stärka och tydliggöra patientens ställning och främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Pekar ut flera brister

Vård- och omsorgsanalys har på regeringens uppdrag nu följt upp patientlagens genomslag och pekar ut flera brister, bland annat när det gäller tillgänglighet, delaktighet, kontinuitet och samordning

Ida Nyström
Ida Nyström, projektledare på Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. Foto: Rickard Kilström

– Vi ser flera brister i patientlagens efterlevnad och få tecken på förbättringar, bland annat när det gäller delaktighet eller att leva upp till den nationella vårdgarantin. Många saknar också en fast kontakt i vården, samtidigt som de med fast kontakt har bättre erfarenheter, även när det gäller andra skyldigheter som regleras i patientlagen, säger Ida Nyström, projektledare på Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.

Positiva ljusglimtar

I undersökningen framkommer dock några positiva förändringar. Det är till exempel fler än tidigare som fått en individuell plan till hjälp för att samordna insatser från vården och omsorgen.

Undersökningen visar även att möjligheten att välja vårdgivare är uppskattad bland patienter och utgör en viktig komponent för att stärka patientens inflytande.

Samtidigt kan bristfälligt reglerade valfrihetssystem påverka tillgången till vård för vissa grupper så att vården blir mer ojämlik och inte ges enligt principen om vård efter behov.

Efterlyser tydligare styrning

I rapporten konstaterar Vård- och omsorgsanalys att patientlagen som den ser ut idag är inte tillräcklig för att stärka patientens ställning. Den behöver jobbas om.

Myndigheten efterlyser därför en tydligare styrstrategi där man tydliggör ansvaret, stärker uppföljningen med fokus på lärande och skapar tydligare incitament och ansvarsutkrävande.

Rapporten: En lag som kräver omtag. Uppföljning av patientlagens genomslag, med en fördjupning om valfrihet.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan