Trenden är bruten – nu ökar kostnaderna för inhyrd personal

Rapport Pandemins effekter har gett ett tydligare utslag för våren 2021 än under våren 2020. Nu ökar kostnaderna för inhyrd personal i vården i förhållande till de totala personalkostnaderna.

Trenden är bruten – nu ökar kostnaderna för inhyrd personal
Ökningen av inhyrd vårdpersonal syns främst inom sjukhusvården. Foto: Adobe Stock

Under årets första halvår ökade regionernas kostnader för inhyrd personal. För hela landet var ökningen 9,3 procent eller 241 miljoner kronor.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Det visar Bemanningstrenden för första halvåret 2021.

Trenden är bruten

Kostnaden för inhyrd personal inom regionernas hälso- och sjukvård utgjorde 3,3 procent av de totala personalkostnaderna under första halvåret 2021. Det innebär alltså en ökning med 0,1 procentenhet jämfört med motsvarande period förra året.

Den nedåtgående trenden för andelen inhyrd personal är därmed bruten. Förklaringen är coronapandemin som har påverkat behovet av inhyrd personal på flera sätt under 2021. Förutom en mycket stor belastning på den akuta covidvården under vintern och våren har man nu börjat återuppta den vård som sköts upp under pandemin.

Samtidigt har söktrycket ökat. Personer som avvaktat med att kontakta vården under 2020 nu börjat göra det.

Större behov av ledighet

Dessutom har korttidsfrånvaron bland ordinarie personal har varit högre än normalt liksom behovet av ledighet och återhämtning.

Under våren har regionerna också behövt avvara många sjuksköterskor till vaccinationsverksamhet och därför täckt upp med inhyrd personal.

– Inhyrd personal har fungerat som en nödvändig ventil för att hantera den ansträngda situationen, säger Fredrik Lennartsson, chef för avdelningen för vård och omsorg på Sveriges Kommuner och Regioner i en kommentar till rapporten.

Det finns undantag

Bemanningstrenden är en sammanställning över kostnader för inhyrd personal inom hälso- och sjukvården som görs halvårsvis.

Andelen inhyrd vårdpersonal ökar, men inte överallt:

  • Totalt ökade kostnaderna för inhyrd personal med 9,3 procent, eller 241 miljoner kronor.
  • Kostnaderna för egenanställd personal ökade med 6,8 procent, motsvarande 5,4 miljarder kronor.
  • Ökningen syns främst inom sjukhusvården där kostnaderna för inhyrda sjuksköterskor ökat med 22 procent och för inhyrda läkare med 12 procent.
  • 4 regioner har minskat sina kostnader för inhyrd personal under första halvåret 2021 jämfört med 2020. Det är Skåne, Blekinge, Gotland och Västernorrland.
  • Kostnaden för inhyrda läkare ökade totalt med 4,9 procent medan de för sjuksköterskor ökade med 19,2 procent.
  • I primärvården ökade kostnaderna för inhyrd personal med totalt 2,7 procent, medan de minskade med 4,3 procent inom psykiatrin.
Hämtar fler artiklar
Till startsidan