Praktikertjänst höjer ribban i kvalitetsarbetet

Kvalitetsarbete Fler samordnare som kan ge lokalt stöd i kvalitetsarbetet. Det är bakgrunden till att Praktikertjänst nu utökar sin kvalitetsstab med ytterligare fyra tjänster.

Praktikertjänst höjer ribban i kvalitetsarbetet
Kvalitetssamordnarna ska ge handfasta råd och vara ett proaktivt stöd i kvalitetsfrågor. Foto: Adobe Stock

Kvalitetskraven från myndigheter, regioner, patienter och medarbetare har ökat kraftigt under senare år. För att ytterligare höja ribban i det interna kvalitetsarbetet satsar nu Praktikertjänst på att rekrytera fler personer med kvalitetskompetens.

Marie Grunnesjö

– De saker vi gör ska vi göra rätt och vi ska följa de lagar och förordningar som styr våra verksamheter. Det gynnar alla verksamheter och i slutändan våra patienter säger Marie Grunnesjö, kvalitetschef på Praktikertjänst.

Ger stöd till verksamheterna

Rekryteringen av kvalitetssamordnare inleddes under våren och kvalitetsorganisationen kommer i januari att ha förstärkts med fyra personer. Totalt kommer då 15 personer att arbeta på Praktikertjänsts kvalitetsavdelning.

Kvalitetssamordnarna är indelade geografiskt och ska bidra till att alla verksamheter känner lokalt stöd i kvalitetsarbetet. Uppdraget är att ge bolagets verksamheter handfasta råd och proaktivt stöd i kvalitetsfrågor. Dessutom är de en viktig resurs i arbetet med att implementera ledningssystemet på cirka 1 000 mottagningar.

Vill vässa kvalitetsarbetet

Marie Grunnesjö poängterar att många verksamheter vill vässa kvalitetsarbetet och arbeta mer systematiskt. Det är viktigt för att möjliggöra utveckling och utbildning inom exempelvis patientsäkerhet, strålsäkerhet, miljö och arbetsmiljö.

– Kvalitetssamordnarna är ett viktigt steg för att stötta verksamheterna i den riktningen, säger Marie Grunnesjö, kvalitetschef på Praktikertjänst.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan