Psykolog på distans ökar tillgängligheten

eHälsa Psykologisk behandling via videosamtal ger bra stöd vid oro, ångest och stress. Det visar utvärderingarna av Region Dalarnas e-tjänst för psykologisk behandling på distans.

Psykolog på distans ökar tillgängligheten
Psykologisk behandling via videosamtal ger bra stöd vid oro, ångest och stress. Foto: Adobe Stock

Sedan hösten 2020 har det gått att få psykologisk behandling via appen Min Vård i Region Dalarna.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

De första utvärderingarna pekar nu på att appen ger goda resultat.

De flesta känner sig hjälpta

Över 90 procent känner sig hjälpta av de psykologiska behandlingsinsatser de fått via videosamtal.

– Det ska vara enkelt att söka hjälp och vi är uppkopplade och digitala idag, säger Jeremy Wihdén, psykolog och arbetsledare på Min Vård.

Slipper resa och väntetider

E-tjänsten vänder sig till vuxna personer, 18 år eller äldre, för bedömning, rådgivning och psykologisk behandling. Det kan handla om nedstämdhet, depression, stressrelaterad ohälsa, oro, ångest eller sömnsvårigheter.

Besöken är på 25 minuter. Under de första samtalen görs en bedömning och om det är aktuellt med psykologisk behandling tas en behandlingsplan.

– Fördelarna men en e-tjänst är att patienten kan befinna sig på valfri geografisk plats, slipper res- och väntetider. Det här underlättar så klart för dem som inte bor i en tätort med närhet till en fysisk vårdcentral, säger Jeremy Wihdén.

Kan läsa på själv

Om Min Vård inte är rätt vårdnivå så får personen hjälp att komma vidare. I cirka 15 procent av alla ärenden har samverkan med annan vård skett. Vanligast är läkarbesök, provtagning eller gemensam vårdplanering med vårdsamordnare på den vårdcentral där patienten är listad.

De flesta behandlingar kompletteras dessutom med ett textmaterial som patienten läser och arbetar med på egen hand mellan besöken.

Fler tider är på gång

Utöver ett par psykologer som man rekryterat externt så bidrar vårdcentralerna i Dalarna även med bemanning. Under hösten 2021 ska fler behandlare från regionens vårdcentraler tillkomma.

– Vi räknar nu med att antalet tillgängliga tider kommer att öka framöver, säger Jeremy Wihdén.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan