Digital mottagning lockar unga

Digital mottagning Region Skånes digitala ungdomsmottagning har på kort tid blivit en självklar väg in i sjukvården för unga som bor i Skåne. Men framför allt har den varit en viktig tillgång under pandemin.

Digital mottagning lockar unga
Appen för ungdomsmottagningen har blivit en succé. Foto: Adobe Stock

Under coronaåret har appen UM Skåne online blivit en viktig kanal för unga att komma i kontakt med ungdomsmottagningen.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Den digitala tjänsten introducerades i större skala redan året innan, men fick en viktigare och tydligare roll under pandemin då många av de anställda på ungdomsmottagningen lånades ut för att arbeta med smittspårning av covid-19.

– Det gjorde att vi aktivt kunde styra besök som kan hanteras digitalt dit. Både på grund av att vi vill minska smittspridningen och att vi fått ett extra uppdrag under pandemin som gjort att vår mottagningskapacitet minskat, säger Christina Fridén, verksamhetschef för ungdomsmottagningarna i Region Skåne.

Med hjälp av appen kan ungdomar ta kontakt med drop-in mottagningen via mobil, surfplatta eller dator. Barnmorskan, sjuksköterskan eller kuratorn gör då en bedömning och ofta kan behandling och åtgärd ske digitalt. Om det behövs bokar man in ett fysiskt besök.

Fakta

UM Skåne online-appen

Appen riktar sig till unga som bor i Skåne och är mellan 12 och 23 år. Genom mobil, surfplatta eller dator kan de beställa ett videosamtal och få råd och stöd av barnmorska, kurator eller sjuksköterska.

Från början var tanken att vara ett komplement till ungdomsmottagningens ordinarie verksamhet, men har numera blivit en uppskattad väg in till ungdomsmottagningen.

Under mars månad hade de cirka 4000 digitala besök via appen.

– Det har blivit mycket färre fysiska besök på grund av covid. Men samtidigt har vi blivit tillgängliga för många fler, säger Christina Fridén.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan