Restaurangpuckar kortar väntetiden

Istället för dagens rätt är det patienter som hämtas när restaurangpuckarna piper och blinkar.

Restaurangpuckar kortar väntetiden

Restaurangpuckar som piper och blinkar när maten är klar har fått ett nytt användningsområde inom vården på Norrtälje sjukhus. Men istället för dagens rätt är det patienter som hämtas när puckarna blinkar.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

En puck, stor som en snusdosa, blinkar och signalerar att en patient är röntgad och klar att hämtas tillbaka till avdelningen. Den lilla pucken har förenklat arbetet på vårdavdelning 3 på Norrtälje sjukhus och minskat onödig väntan för patienter. Tidigare var kontaktvägen besvärligare och mycket tid gick till spillo.

– Då ringde röntgen till receptionen, och ofta var det undersköterskan som arbetade i köket som svarade. Hon var sedan tvungen att kontrollera var på avdelningen patienten var inlagd, och därefter gällde det att ta reda på vilken personal som arbetade där och leta rätt på dem – om de inte var upptagna med andra patienter förstås, säger Clarita Schedin, chef för vårdavdelning och den som kom på idén med att använda restaurangpuckar på ett avdelningsmöte.

När en patient nu lämnas över till röntgen får vårdavdelningen med sig en numrerad puck tillbaka. Så snart undersökningen är klar knappar röntgenpersonalen in numret och aktiverar pucken på vårdavdelningen – patienten är redo att hämtas.

Idag används puckarna på hela sjukhuset och enligt Clarita Schedin sparar de tio minuters väntetid för varje patient och minskar därmed stressen för medarbetarna. För tillfället finns planer på även andra användningsområden.

– Vissa av patienterna på akuten skulle till exempel kunna få en puck, så att de vet när det är deras tur och kan röra sig friare. Även för anhöriga som snabbt behöver kontaktas kan det här vara en bra metod, säger Clarita Schedin.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan