Revisorer kritiserar upphandlingen av Apotekstjänst

Apotekstjänsts haveri som ny leverantör av sjukvårdsmateriel i höstas har nu granskats av revisorer i en av de drabbade regionerna, Uppsala. Både själva upphandlingen och bristen på styrning och kontroll kritiseras.

Enligt rapporten gjordes ingen riskanalys som tog hänsyn till hur känslig vården är för störningar.  Den enda faktor man tog hänsyn till vid upphandlingen var vilket pris företaget tog för tjänsterna.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Upphandlarna hade brustit i att kontrollera att Apotekstjänst verkligen skulle kunna klara av att leverera, konstaterar rapporten vidare. De hade heller inte vidtagit några åtgärder för att förebygga störningar vid leverantörsbytet.

Behcet Barsom (KD), som är ordförande i varuförsörjningsnämnden som ansvarade för upphandlingen för regionerna Uppland, Sörmland, Västmanland, Örebro och Dalarna, har i Sveriges Radio svarat på revisorernas kritik.

– Vi tog fram en riskanalys och man gjorde ju tester långt innan Apotekstjänst satte igång.  Man testade transaktioner, ordrar och liknande, man gjorde många tester som verkade flyta på. Jag var själv och besökte lokalerna och träffade ledningen för Apotekstjänst och allt verkade flyta på som det borde göra. Jag kunde säkert göra mer men det är svårt att förutsäga allt, sa han då.

Läs hela rapporten

https://my.pcloud.com/publink/show?code=XZtu99kZWR1CNQOwoRYuORlmxKhe0B7wrqfX

Hämtar fler artiklar
Till startsidan