Så kan bilder göra det lättare att leva med diabetes

Verktyg Fotografier har visat sig vara ett effektivt verktyg för att prata om sin diabetes. Dessutom bidrar det till ökat lärande och förmåga att hantera sjukdomen.

Så kan bilder göra det lättare att leva med diabetes
Ett enkelt fotografi är ett effektivt verktyg för reflektion. Foto: Adobe Stock

Många av de vanligaste sjukdomarna i Sverige är så kallade livsstilssjukdomar. De påverkas av till exempel våra matvanor, rökning eller av hur ofta vi motionerar. Men det är ingen enkel sak att ändra invanda vanor.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

I en studie har en forskargrupp utvecklat ett koncept för gruppundervisning som visat sig ha positiva effekter för patienter med diabetes typ 2.

Inspirerar till fortsatt lärande

Fördelarna är många. Att reflektera över egna och andras erfarenheter i grupp hjälper deltagarna att lära sig hantera sjukdomen. De får även ökad förståelse för sjukdomens komplexitet. Dessutom ökar lärandet jämfört med traditionell patientundervisning.

Att få vara i ett sammanhang, en grupp, bidrog även till en känsla av samhörighet och gemenskap. Det inspirerade i sin tur till fortsatt lärande.

– Patienterna blev mer motiverade och villiga att ta större ansvar för behandlingen och fortsätta med hälsosamma vanor, säger Mia Berglund, projektledare och professor i omvårdnad vid Högskolan i Skövde.

Samtal kring bilder

Något som visade sig ha extra stor effekt på patienternas förmåga att lära sig hantera sjukdomen var reflektionsverktygen som tagits fram inom konceptet. Det är något så enkelt som fotografier.

Deltagarna får välja ett foto och reflektera över en frågeställning kopplat till diabetes. Den enskilt mest betydelsefulla bilden utifrån både vårdarnas och patienternas perspektiv visar en person i en båt som fattat ett roder. Deltagarna fick reflektera utifrån frågorna: vad innebär det att styra en båt och vad händer om du inte gör det.

– Den visade sig vara en nyckel i förståelsen av hur man kan leva med sjukdomen. Två patienter uttryckte det i stil med “om du har diabetes ombord, måste du ro den i land” och “det förlänger livet och minskar risken för framtida komplikationer. Om du inte gör det kraschar du och sjunker”.

Kapitel i ny lärobok

Projektet har skett i samverkan mellan Högskolan Skövde, Högskolan Väst, primärvård Skaraborg och Skaraborgs Sjukhus samt ingående vårdcentraler.

Forskarna bakom projektet har även skrivit ett kapitel till en ny lärobok för diabetessjuksköterskor som kommer ut till våren.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan