Sång och dans gav friskare patienter

KulturEvaBojnerPatienter med utmattningssyndrom blir friskare när man kombinerar olika kulturaktiviteter, så som sång, teater och dans i sin behandling. Det visar forskare vid Karolinska institutet och Uppsala universitet.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Utmattningsproblematiken ökar i samhället samtidigt som forskning visar att kulturaktiviteter kan påverka vår hälsa positivt, vi ville undersöka vilken effekt kulturupplevelser har på människor med utmattning, säger medicine doktor Eva Bojner Horwitz.

Hon är projektledare för projektet Kulturhälsopaletten som pågick mellan 2012-2014. Under tolv veckor fick femtio kvinnor med långvarig utmattning och smärtproblematik delta i olika kulturarrangemang på sin vårdcentral, allt från dans och film till stillhetsövningar.

När patienterna följdes upp efter 3 och 6 månader hade utmattningsgraden minskat och fler hade kommit tillbaks i arbete, jämfört med kontrollgruppen, berättar Eva Bojner Horwitz.

– Det är spännande att se att det blir kvarhållande effekter av kulturinjektionerna, säger hon.

Projektet genomfördes på vårdcentraler i Storstockholm men Eva Bojner Horwitz ser att det finns intresse för liknande satsningar på andra håll i landet. Resultaten av forskningen är samlad i en så kallad <a href=”http://www.kulturhalsoboxen.se”>Kulturhälsobox </a> som delats ut till alla vårdcentraler i Sverige.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan