Tidig rehabilitering för cancerpatienter

Rehabilitering efter canceroperation påbörjas redan innan operationen i ett projekt för rektalcancerpatienter i Region Stockholm.

Tidig rehabilitering för cancerpatienter
Annika Sjövall. Foto: Karolinska Institutet.

— Det är viktigt att rehabilitering tidigt blir en central del i behandling och uppföljning av cancer. Det är lätt för en patient att tro att allt automatiskt kommer att bli som vanligt efter behandlingen. Genom att patienterna blir informerade och får delta aktivt i rehabiliteringen, vill vi undvika att de i onödan lider av besvär efter sin cancerbehandling, säger Annika Sjövall som är läkare vid Centrum för cancerrehabilitering.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Vid centret finns ett team för rehabilitering av bäckencancer, som nu också tar emot de patienter som har ändtarmscancer. Det är vanligt med besvär efter en operation av detta slag, men många av besvären går att behandla.

Runt 150 sådana patienter har tagits emot, och enligt Annika Sjövall är de nöjda med det proaktiva sättet att arbeta.

Standardiserat rehabiliteringsförlopp

Standardiserat rehabiliteringsförlopp för patienter med rektalcancer är ett verksamhetsutvecklingsprojekt som pågår sedan våren 2017. Projektet är ett samarbete mellan Centrum för cancerrehabilitering, Regionalt Cancercentrum Stockholm-Gotland, Karolinska Universitetssjukhuset och Ersta sjukhus.

Utvärdering av projektet pågår. Bland annat tittar man på vilka besvär patienter som ingått i projektet har med tarm- och blåsfunktion och sexuell funktion, i jämförelse med patienter som inte ingått i projektet. Visar det sig att patienter som deltagit i projektet mår bättre kommer metoden med Standardiserat rehabiliteringsförlopp att implementeras på bred front i regionen.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan