Akademiska gör studie på ultraljud mot prostatacancer

Vid årsskiftet inleder Akademiska försök med att behandla prostatacancer med ultraljud. Metoden innebär att tumörvävnad bränns bort med ultraljud riktat enbart mot själva tumörområdet inne i prostata.

Målgruppen är män med prostatacancer utan metastaser, där magnetkamera och vävnadsprover påvisat tumör bara på få ställen inom prostatan. Behandlingen görs inom ramen för en klinisk studie med syfte att jämföra långsiktiga medicinska och livskvalitetsmässiga effekter med kirurgi.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

 

– Den nya ultraljudsbehandlingen lämpar sig bäst för två patientgrupper. En är män som ännu inte behandlats för sin prostatacancer där ökande risk för spridning kan förväntas över tid. I dag är det vanligt att de erbjuds så kallad aktiv övervakning, dvs att man väntar med behandling och följer upp tumören regelbundet, då hittillsvarande botande behandlingsmetoder (operation eller strålning) är behäftade med stor påverkan på livskvalitet. Den andra gruppen är män som strålbehandlats men fått återfall. De har ofta en kraftigt förminskad prostata efter strålbehandlingen, berättar Michael Häggman, överläkare i urologi på Akademiska sjukhuset.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan