Bättre rutiner ger mindre smärta i Norrtälje

Bättre rutiner ger mindre smärta i Norrtälje

Ett systematiskt arbetssätt för att smärtskatta patienter i livets slutskede har införts på Norrtälje sjukhus. Förbättringsarbetet började för drygt ett år sedan efter att man uppvisat dåliga resultat i kvalitetsregistret, Svenska Palliativregistret.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Vi insåg att vi genomförde smärtskattningar endast på några få procent av patienterna. Det betyder att vi inte visste hur många av våra patienter som dog med smärta, säger Kristina Jäderqvist Kruse, sjuksköterska på kirurgmottagningen.

Idag, ett år senare, genomförs systematiska skattningar gällande smärta på närmare 80 procent, och man har även förbättrat kontrollen och ordinationen av smärtläkemedel.

Kristina Jäderqvist Kruse har lett förbättringsarbetet, och har fungerat som en coach för ett team med sjuksköterskor, undersköterskor och läkare från samtliga fyra vårdavdelningar på sjukhuset. De har i sin tur fört kunskapen vidare på sina avdelningar.

– Det har varit den största framgångsfaktorn, att representanter från alla avdelningar varit med. Förbättringarna kommer direkt från oss som jobbar med detta, och inte uppifrån.

Vårdpersonalen använder Visuell analog skala, vas, ett validerat instrument för smärtskattning som funnits på sjukhuset länge, men eftersom man tidigare inte dokumenterat användningen av vas i så stor utsträckning har det varit svårt att veta hur mycket man faktiskt smärtskattat.

Både dokumentation och mätningar, som tidigare knappt existerade, görs idag regelbundet och är en viktig faktor.

– Idag rapporterar jag in siffror till kvalitetsregistret varje månad, och även till enhetscheferna som sprider dem till medarbetarna. Det är viktigt att alla får se att arbetet faktiskt gör skillnad.

För att ytterligare förbättra rutinen finns numera smärtskattning med som en punkt i verksamhetsplanen.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan