Snabbare och säkrare med digital journal

Kirurgkliniken i Örebro har tagit fram en journalmall som direkt kan överföras till kvalitetsregister. Det nya arbetssättet har halverat tiden för journalföring.

Snabbare och säkrare med digital journal
journalmall
I förra veckan vann kirurgkliniken i Örebro tidningen Dagens Medicins It i vården-pris för sitt arbetssätt.

Kirurgkliniken i Örebro har tagit fram en journalmall som direkt kan överföras till kvalitetsregister. Det nya arbetssättet har halverat tiden för journalföring. Dessutom undviker man den dubbeldokumentation som tidigare krävts och minskar risken för att information ska gå förlorad.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Tanken är att informationen i patientens journal ska stämma överens med parametrarna i kvalitetsregistret. Genom att utgå från frågorna i registret har man tagit fram ett digitalt formulär som idag ersätter den traditionella journalföringen.

– Läkaren dikterar ingenting längre och sekreterare kan göra andra uppgifter än att skriva, journalen är färdig innan patienten hunnit lämna operationsavdelningen och den är alltid komplett, säger Göran Wallin, verksamhetschef på kirurgiska kliniken, universitetssjukhuset Örebro.

Enligt Göran Wallin ger den strukturerade journalföringen även en säkrare tillgång till data, något som förenklar uppföljning samt är en fördel i forskningssammanhang.

– En annan fördel är att dokumentationen av vården blir likvärdig, eftersom alla får svara på samma frågor, säger Britt-Marie Horttana, projektledare, Regionservice IT.

För att få överföringen mellan journalmallen och kvalitetsregistret att fungera tekniskt har kliniken samarbetat med Regionservice IT, SKL, Tieto och Alfa Kommuner och Landsting.

Den strukturerade journalmallen är tillgänglig för alla landsting att använda men Göran Wallin märker ett visst motstånd.

– Problemet är att alla landsting vill utforma sitt eget arbetssätt. Om alla kunde hjälpas åt skulle vi tillsammans kunna ta fram mallar för samtliga 100 kvalitetsregister, säger han.

Fakta

Strukturerad journalmall, som varit i kliniskt bruk i tre år, är utformad som ett formulär med ett antal standardiserade frågor med svarsalternativ, samt fritextfält som kan användas om något oväntat sker. Den första delen av journalen fylls i under pågående operation och resterande del fylls i direkt efter operation. Informationen överförs sedan direkt till kvalitetsregistret.

 

Hämtar fler artiklar
Till startsidan