Studenter lär sig prioritera

Studenter lär sig prioritera

Från och med i höst ingår prioriteringskunskap i den grundläggande kursen om hälsa, etik och lärande som alla vård- och medicinstudenter läser vid Linköpings universitet.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– I yrkeslivet är prioriteringsfrågorna ständigt närvarande. Därför tycker jag att det är viktigt att studenterna tidigt får upp ögonen och lär sig sätt att resonera kring frågorna, säger Mattias Ekstedt, som är programansvarig vid medicinska fakulteten och praktiserande specialistläkare.

Ytterst handlar det om att kunna erbjuda en likvärdig vård där det inte är den som skriker högst som får mest, utan där man har ett medvetet sätt göra bedömningar. Tyvärr drabbas ofta de svaga patientgrupperna och i en stressad vardag kan det vara svårt att lyfta blicken och prioritera utifrån ett helhetsperspektiv. En stor utmaning är också att kostnadstrycket inom sjukvården blir allt tuffare, vilket innebär att man måste prioritera hårdare.

– Inom den offentliga sektorn finns det inga outnyttjade pengar, allt handlar om prioritering. Vad ska vi använda våra resurser till? Det är frågor som vi varje dag måste hantera, säger Mattias Ekstedt.

I skrivande stund har den första kullen precis avslutat kursen. Förutom en föreläsning om principerna kring prioritering har de haft ett avslutande seminarium där de fått öva prioritering på praktikfall.

– Vi vill ge studenterna redskap så att de kan föra en vettig diskussion. Vem bestämmer vad som är viktigast, vilken ohälsa är allvarligast? Grundbultarna i prioriteringsfrågorna är etik, hälsa och lagstiftning, vilket gör att de passar väldigt bra in i den inledande kursen, säger Mattias Ekstedt.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan