Andra ronden – patienten i första hand

Andra ronden – patienten i första hand

Valdemar1KVALITETSVÅRD 2015: Ronden är en ritual som har god förbättringspotential. Medicinklinikerna i Eksjö och Kungälv har prövat att förändra ronden. Resultatet är bättre både för patienten, teamet och inte minst för sekretessen.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Ronden har en stark tradition inom sjukvården. Från början var den till stor del till för läkarna. Diagnosen stod i fokus och patienten var mer eller mindre ett objekt. Så småningom började man intressera sig för patientens upplevelse och patienten blev därmed mer av ett subjekt, men fortsatt var – och är – det ofta sjukvårdsteamet som går runt mellan sängarna och ställer diagnoser medan patienten deltar mer eller mindre passivt.

Önskan om att möta patienten bättre
Den här ordningen har börjat ifrågasättas, bland annat av överläkarna Martin Rejler på Eksjö sjukhus och Valdemar Erling på Kungälvs sjukhus. De har bildat ett nätverk för att utveckla ett nytt sätt att se på ronden, kallat Andra ronden. De besökte konferensen Kvalitetsvård 2015 som genomfördes i förra veckan.

– Vi som jobbar i slutenvården ser att vi inte kan möta patienten med det gamla sättet att ronda. Vår iver att följa och övervaka riskerar att konkurrera ut patientmötet, säger Valdemar Erling.

Upp ur sängen
Andra ronden innebär att patienten kommer till sjukvårdsteamet i stället för tvärtom. Alla sitter i ögonhöjd och patienten tvingas inte ligga kvar i sängen. Patientens berättelse om den egna upplevelsen står i centrum. Andra ronden ger också mer delaktighet och gör det lättare att dela information mellan yrkeskategorierna, enligt förespråkarna.

– Den information vi har ska patienten få ta del av. Dörren ska vara stängd så att vi får en möjlighet att samtala, hitta rätt diagnos och hjälpa patienten. Det är konstigt hur vi tidigare gick runt och pratade öppet under ronden. Patientens integritet är mer värnad i andra ronden och det finns en bättre plats för det goda samtalet, säger Valdemar Erling.

Här kan du se en kort film om Andra ronden.

Fler artiklar från konferensen Kvalitetsvård finns här och här.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan