Stora brister i vården för äldre

Stora brister i vården för äldre

Fler äldremottagningar och ökad status för primärvården. Det behövs för att lyckas med en jämlik vård för äldre. Det anser Joakim Erdtman, sakkunnig i hälso- och sjukvårdsfrågor på Pensionärernas Riksorganisation, PRO. Han ligger bakom rapporten Jämlik vård för äldre som presenterades på ett seminarium i Almedalen i somras.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Psykisk ohälsa är ett av de områden som lyfts fram som extra prioriterat.

– Många äldre har psykiska problem, så som depressioner och nedstämdhet. Men det finns ett stort tabu hos patientgruppen att prata om det, säger Joakim Erdtman.

Istället söker man vård för kroppsliga åkommor och utelämnar sina psykiska besvär. Rapporten menar att det finns en inställning hos vårdpersonal att exempelvis nedstämdhet hör åldrandet till och kan således vara något som inte tas riktigt på allvar, vilket inte gör det lättare för patienten att ta upp sitt problem.

Icke anpassad läkemedelsbehandling är ett annat problem.

–Eftersom läkemedel oftast forskas fram på yngre personer så är det osäkert vilken effekt de får på en äldre patient, vilket kan göra att behandlingen inte blir den önskade, säger Joakim Erdtman.

Att äldre är underrepresenterade i den medicinska forskningen är ohållbart enligt honom. Socialstyrelsen och SBU utgår från evidens när de formulerar sina riktlinjer och äldre patienter riskerar att hamna utanför.

– Exempelvis screenas inte kvinnor över 74 år för mammografi, eftersom att det inte finns vetenskapligt stöd för att det behövs. Detta trots att många kvinnor som drabbas av bröstcancer är äldre.

Han tror att ökade resurser till primärvården, exempelvis äldrevårdsmottagningar som redan finns i några landsting, skulle förbättra vården för patientgruppen.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan