Teamarbete gav mer tid till patienten

Teamarbete gav mer tid till patienten

Lyckselemodellen som Ögonkliniken i Lyckesele utvecklat går ut på att patienter och läkare arbetar i team runt patienten och att man använder rätt kompetens på rätt plats. Glaukompatienter, med grön starr, behöver exempelvis göra synfältsundersökningar och tryckkontroller av ögat. Tidigare jobbade de på ett mer traditionellt sätt där sjuksköterskor gjorde undersökningar som läkare sedan gick igenom och bedömde under sin administrativa tid. Mycket tid gick åt till administration för både sjuksköterskor och läkare medan patienterna gick hemma och väntade på besked.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Idag får patienten träffa läkaren som gör sin bedömning i direkt samband med synfältsundersökningen. När det gäller tryckkontroller finns alltid en läkare redo för de patienter där trycket inte är okej. Övriga kan gå hem direkt efter kontrollen.

Med den nya arbetsmodellen kan en sköterska göra tio synfältsundersökningar på en förmiddag, mot tidigare fyra. När det gäller tryckkontroll hinner de med 30 mätningar på en förmiddag, vilket är mer än dubbelt så många som tidigare. Allt sker med samma resurser som tidigare, den stora tidsbesparingen är administrationen. Tidigare kunde de lägga sammanlagt två till tre halvdagar per vecka på administration. Idag räcker det med en timme per dag.

– Vi slipper dubbelarbete, läkaren har alltid aktuell information och kan träffa patienten direkt. Detta är också ett stort lyft för patienterna som inte behöver vänta på besked, säger Åsa Nygårdh, överläkare.

Patienter med katarakt, grå starr, får också hjälp snabbare. Istället för att de sätts upp på en väntelista för operation får de tiden i handen direkt.

– Vi la ungefär en halvtid på att administrera och planera operationer. Nu har vi inga väntelistor och ingen adminstration kring oplanerade operationer. Patienterna blir både överraskade och glada, de händer att de tackar och tar i hand för att de får så snabb hjälp, berättar Marice Abrahamsson, verksamhetschef.

Men vad händer om sköterskan som har 30 tryckkontroller inbokade en viss dag blir sjuk?

– Ja, det blir ju sårbart på så vis. Vi har därför tagit fram beredskapslistor med åtgärdsplaner för de olika typerna av mottagningar så att vi kan hantera sådana situationer. Om någon är sjuk vet alla exakt vad som ska göras, hur vi kan flytta personal och lösa det med gemensamma krafter, berättar Åsa Nygårdh.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan